XXX седмица обикн. време – сряда – год. II – 30о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  6,1-9

Деца, бъдете послушни на родителите си в името на Господа: защото това е справедливо.“ Почитай баща си и майка си (това е първата заповед с обещание), за да ти бъде добре и да живееш дълго на земята.“

И вие, бащите, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.

Вие, рабите, бъдете послушни на вашите по плът господари със страх и трепет, в простора на сърцето си както на Христа: не със слугуване само за очи като човекоугодници, а като Христови раби, изпълнявайки от душа волята Божия, усърдно служейки, като че служите на Господа, а не на човеци, и знаейки, че всеки, бил той роб или свободник, ще получи от Господа според доброто, което извърши.

И вие, господарите, също тъй се отнасяйте към тях и бъдете умерени в строгостта, знаейки, че и над сами вас и над тях има в небесата господар, у когото няма лицеприятие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144,10-11.12-13ав.13сд-14 (О: 13с)

 

О Верен е Господ във всичките си слова.

 

Да Те славят. Господи, всички Твои дела; и да Те благословят Твоите светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О

 

За да знаят синовете човешки за Твоето могъщество и за славното величие на Твоето царство. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. О

 

Верен е Господ във всичките си слова, и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи, и изправя всички свалени. О

 

О Алилуя. Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исуса Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13,22-30

В онова време:

Исус минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим.

А някой Му рече: „Господи, малцина ли са, които се спасяват?“

Той им рече: „Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.“

След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: „Господи, Господи, отвори ни!“ И Той ще ви отговори: „Не ви зная откъде сте.“

Тогава ще почнете да казвате: „Ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше.“ И той ще ви каже: „Не ви зная откъде сте: махнете се от Мене всички, които вършите неправда.“

Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраам, Исаак и Яков и всички Пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.