XXX седмица обикн. време – сряда – год. I – 30о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  8,26-30

Братя:

Духът ни подкрепя в нашите немощи: защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва; но сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, който изпитва сърцата, знае каква е мисълта на Духа, понеже тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите.

При това знаем, че на ония, които обичат Бога, всичко съдействува към добро, на ония, които по негова воля са призвани светии.

Защото, които Той е предузнал, тях е и предопределил да бъдат сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между многото братя. А които е предопределил, тях е призвал; и които е призвал, тях е оправдал; а които е оправдал, тях е прославил.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 12,4-5.6 (О: 6а)

 

О Аз пък се уповавам на Твоята милост, Господи.

 

Милостно погледни, чуй ме, Господи, Боже мой. Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен. О

 

Да не каже врагът ми: „Надвих му.“ Да се не зарадват гонителите ми, ако се поклатя. О

 

О Алилуя. Бог ни призва чрез Евангелието, за да придобием славата на нашия Господ Исуса Христос. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              13,22-30

В онова време:

Исус минаваше през градове и села, като поучаваше и отиваше към Йерусалим.

А някой Му рече: „Господи, малцина ли са, които се спасяват?“

Той им рече: „Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат.“

След като стопанинът на къщата стане и затвори вратата, а вие, останали отвън, почнете да хлопате на вратата и да викате: „Господи, Господи, отвори ни!“ И Той ще ви отговори: „Не ви зная откъде сте.“

Тогава ще почнете да казвате: „Ядохме и пихме пред Тебе, и по нашите улици Ти поучаваше.“ И той ще ви каже: „Не ви зная откъде сте: махнете се от Мене всички, които вършите неправда.“

Там ще бъде плач и скърцане със зъби, кога видите Авраам, Исаак и Яков и всички Пророци в царството Божие, а себе си изгонвани навън. И ще дойдат от изток и запад, и север и юг, и ще насядат на трапеза в царството Божие. И ето, има последни, които ще бъдат първи, и има първи, които ще бъдат последни.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.