XXX седмица обикн. време – петък – год. I – 30о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  9,1-5

Братя:

Истина говоря в Христа, не лъжа, свидетелствува ми моята съвест чрез Дух Свети, че ми е голяма скръб и непрестанна мъка на сърце.

Желал бих аз сам да бъда отлъчен от Христа за братята си, мои сродници по плът, които са Израилтяни, на които принадлежи осиновяване и слава, завети и законополжения, богослужение и обещания;

техни са и отците, от тях е и Христос по плът, който е над всички Бог, благословен во веки. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 147,12-13.14-15.19-20 (O: 12а)

 

О Спаси ме, Господи, по Твоята милост.

 

Хвали, Иерусалиме, Господа; Хвали, Сионе, твоя Бог. Защото Той укрепява заверките на твоите порти, благославя твоите синове всред тебе. О

 

Утвърдява в твоите предели мир, с тлъста пшеница те насища; праща на земята Своето слово, Неговото слово бързо върви. О

 

Той яви Своето слово на Яков, Своите наредби и Своите съдби – на Израил. На никой друг народ той не е сторил това, и Неговите съдби те не знаят. О

 

О Алилуя. Мойте овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз познавам Моите, и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              14,1-6

В онова време:

Един съботен ден Исус дойде в къщата на един от фарисейските началници да яде хляб; ония, които бяха там, го наблюдаваха. И ето, застана пред Него един човек, болен от водянка.

Исус продума на законниците и фарисеите и рече: „Позволено ли е да се лекува в събота?“ Те мълчаха. И като хвана болния, изцери го и отпрати.

След това им рече: „Кой от вас, ако осел или вол му падне в кладенец, няма веднага да го извади и в съботен ден?“ И не можаха да Му отговорят на това.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.