XXX седмица обикновено време – неделя год. В – 30огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия                      31 7-9

Тъй казва Господ:

„Радостно пейте за Яков и възклицавайте пред главата на народите, славете и казвайте: „Избави, Господи, Твоя народ, остатъка от Израиля!“

Ето, Аз ще ги доведа до северната земя и ще ги събера от земните краища; сляп и хром, непразна и родилка, заедно с тях голямо множество ще се върне тука.

Те отидоха със сълзи. Аз пък ще ги поведа с утеха; ще ги поведа край водни потоци по равен път, по който не ще се спънат; защото Аз съм Отец на Израил, и Ефрем е Мой първороден.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 125,1-2ав.2сд-3.4-5.б (О: 3)

 

О Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.

 

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме. Тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. O

 

Тогава между народите се говореше: „Велико нещо извърши Господ над тях.“ Велико нещо извърши Господ над нас, ние се радвахме. О

 

Върни, Господи, нашите пленници, като потоците от юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост, който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         5,1-6

Всеки първосвещеник, измежду човеци избиран, за човеци се поставя да служи Богу, за да принася дарове и жертви за грехове, и да може да бъде снизходителен към невежи и заблудени, понеже и сам е обложен с немощ; и затова е длъжен както за народа, тъй и за себе си да принася жертви за грехове. И никой се сам не сдобива с тоя почест, освен оня, който е призван от Бога, както и Аарон.

Тъй и Христос не сам прослави Себе Си, за да бъде Първосвещеник, а Го прослави Оня, който Му е казал: „Син Мой си Ти, Аз днес Те родих“; както и другаде казва: „Ти си свещеник на веки по чина Мелхиседеков.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта и озари живота чрез Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,46-52

В онова време:

Когато Исус излизаше от Иерихон с учениците Си и с множество народ, синът Тимеев, Вартимей, който беше сляп, седеше на пътя и просеше. И като чу, че това е Исус Назорей, той взе да вика и да говори: „Сине Давидов, Исусе, помилвай ме“. Мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: „Сине Давидов, помилвай ме!“

Исус се спря и заповяда да го повикат. Викат слепия и му казват:

„Дерзай, стани, викат те.“ Той хвърли горната си дреха, стана и дойде при Исуса. И отговаряйки му, Исус го запита: „Какво искаш да ти сторя?“

Слепият Му рече: „Да прогледам, Учителю!“

Исус му рече: „Иди си, твоята вяра те спаси.“ И той веднага про­гледна и тръгна с Исуса по пътя.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.