XXX седмица обикновено време – неделя год. А – 30огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXX седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход                      22,21-27

„Пришлеца не притеснявай и го не угнетявай, защото и вие бяхте пришелци в Египетската земя.

Ни вдовица, ни сираче не притеснявайте; ако ли ги притесниш, ко­гато завикат към Мене, ще чуя вика им, и ще се разпали гневът ми, и с меч ще ви убия, и жените ви ще останат вдовици, и децата ви -сираци.

Ако заемеш пари на някой сиромах от народа ми, не го прите­снявай и не му налагай лихва. Ако вземеш дрехата на ближния си в залог, върни му я до залез слънце, защото тя му е едничка завивка, тя е облекло на тялото му: с какво спи той? И когато завика към Мене, Аз ще го чуя, защото съм милостив.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 17,2-3а.3вс-4.47 и 51ав (О: 2)

 

О Ще те възлюбя. Господи, крепост моя.

 

Ще Те възлюбя, Господи, крепост моя! Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой Избавител. O

 

Мой Бог, моя скала. Нему се уповавам: Той е мой щит, рог на спасението ми и мое убежище. Ще призова достойния за поклонение Господ, и ще се избавя от враговете си. О

 

Жив Господ и благословен да е моят Защитник! Да бъде превъзнесен Бог на моето спасение, който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първо послание на Свети Павел Апостол до солуняни                         1,5с-10

Братя:

Сами знаете, какви бяхме за вас помежду ви. И вие станахте на­ши подражатели и на Бога, като при много скърби приехте словото с радост от Светия Дух, тъй че станахте образец за всички вярващи в Македония и Ахайя.

Защото от вас проехтя словото Господне не само в Македония и Ахайя, но и навред се пренесе славата за вашата вяра в Бога, тъй че няма нужда ние нещо да казваме. Защото вярващите сами разгласят за нас, какво беше идването ни при вас, и как от идолите се обърнахте към Бога, за да служите на живия и истинския Бог, и да очаквате от небесата на Неговия Син, когото Той възкреси от мъртвите, Исуса, който ни избави от идещия гняв.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Гос­под; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,34-40

В онова време:

Фарисеите, като чуха, че Той затвори устата на садукеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки Го, попита и рече:

„Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?“

А Исус му отговори: „Възлюби Господа, твоя Бог, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум“. Тази е първа и най-голяма заповед. А втора, подобна на нея, е: „Възлюби ближния си като себе си.“ На тия две заповеди се крепи целият Закон и Проро­ците.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.