XXX седмица обикновено време – неделя год. С – 30огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXседмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исуса, син Сирахов                         35 15в-17.20-22а

Господ е съдия и у Него няма лицеприятие: Той не ще лицеприятелствува против сиромах и ще чуе молитвата на обиден. Той не ще презре молбата на сирак, нито на вдовица, когато тя ще излива просбата си.

Който служи Богу, ще бъде приет с благоволение, и молитвата му ще стигне до облаците. Молитвата на смирен ще проникне през обла­ците, и той не ще се утеши, докле тя се не приближи до Бога, и не ще отстъпи, докле Всевишният не погледне милостно.

И Господ не ще закъснее, но ще разсъди справедливо и ще произнесе решение.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33,2-3.17-18.19 и 23 (О: 7а)

 

О Сиромахът викна и Господ го чу.

 

Ще благославям Господа във всяко време, хвалата за Него е винаги в устата ми. С Господа ще се хвали душата ми; ще чуят кротките и ще се развеселят. O

 

Но лицето на Господа е против онези, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. Викат и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. О

 

Близо е Господ до сломените по сърце, и смирените по дух ще спаси. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от онези, които се Нему уповават, няма да загине. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          4,6-8.16-18

Възлюбени:

Аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане настъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих; прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведният съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.

Побързай да дойдеш при мене скоро. При първата моя защита никого нямаше при мене: всички ме оставиха. Дано им се не вмени за грях. Но Господ застана пред мене и ме укрепи, та чрез мене да се утвърди благовестието, и да чуят всички езичници; и аз се избавих от устата на лъва.

Господ ще ме избави и от всяко лошо нещо и ще ме запази за своето небесно царство. Нему слава во веки веков. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Бог примири света със Себе Си чрез Христа, и вложи в нас словото на примирението. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              18,9-14

В онова време:

Исус каза на онези, които бяха убедени в себе си, че са праведни, и презираха другите, следната притча: „Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.

Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: „Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправоверници, прелюбодейци, или като тоя митар. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобивам.“

А митарят, като стоеше надалеч, не смееше дори да подигне очи към небето; но удряше се в гърди и казваше: „Боже, бъди милостив към мене грешника!“

Казвам ви: тоя отиде у дома си оправдан повече, отколкото оня;

понеже всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен; а който се смирява, ще бъде въздигнат“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.