XXVIII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 28о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  1,1-10

Павел, апостол на Исуса Христа по воля Божия, до намиращите се в Ефес светии и вярващи в Христа Исуса: благодат вам и мир от Бога, от нашия Отец и от Господа Исуса Христа.

Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов; Той ни предопредели да ни осинови за Себе си чрез Исуса Христа, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатил чрез Своя възлюбен Син.

В когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. Тая благодат Той изобилно ни дарува всяка премъдрост и разум, като ни откри тайната на волята си по Своето благоволение, що бе отпреди положил в Себе Си, в на­реждане изпълнението на времената, за да съедини всичко небесно и земно под една глава – Христа.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1.2-3ав.3сд-4.5-6 (О: 2а)

 

О Господ яви Своето спасение.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърти. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. О

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост, и верността Си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо; тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

Пейте на Господа с гусли, с гусли и с глас псаломски; при звука на тръби и рог тържествувайте пред царя Господа. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,47-54

В онова време: Господ рече:

„Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха! С това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.

Затова и Божията премъдрост рече: „Ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма.“ Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род.

Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте.“

И когато Той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от Него отговори за много неща, като Го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата Му, за да Го обвинят.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.