XXVIII седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 28о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  3,21-30а

Братя:

Сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е във всички и у всички вярващи; защото няма разлика: всички съгреши­ха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Исуса, когото Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение, за да покаже Своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Исуса Христа.

Де е, прочее, хвалбата? Тя е изключена. По кой закон? По закона на делата ли? Не, а по закона на вярата. И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона. Или Бог е Бог само за Юдеите, а не и за езичниците? Разбира се и на езичниците; Защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 129,1-2.3-4в.4с-5. (О: 7)

 

О У Господа е милостта, и пълно е у Него изкуплението.

 

От дън душа викам към Тебе, Господи; Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми. О

 

Господи, ако Ти забелязваш беззаконията, Господи, кой ще устои? Но в Тебе е прошката, ще благоговеем пред Тебе. О

 

Надявам се на Господа; Надява се душата ми на словото му, уповава се душата ми на Господа. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,47-54

В онова време: Господ рече:

„Горко вам, задето зидате гробници на пророците, които вашите бащи избиха! С това свидетелствувате за делата на бащите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници.

Затова и Божията премъдрост рече: „Ще им пратя пророци и апостоли, и от тях ще убият и изгонят, за да се изиска от тоя род кръвта на всички пророци, проляна от създание мира, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма.“ Да, казвам ви, ще се изиска от тоя род.

Горко вам, законници, задето взехте ключа на познанието: сами не влязохте, и на влизащите попречихте.“

И когато Той им говореше това, книжниците и фарисеите почнаха силно да се ядосват и да изнудват от Него отговори за много неща, като Го дебнеха и гледаха да уловят нещо от устата Му, за да Го обвинят.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.