XXVIII седмица обикн. време – събота – год. II – 28о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  1,15-23

Братя:

Като чух за вашата вяра в Христа Исуса и за любовта към всички светии, не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменавам в молитвите си, защото Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите, и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила. С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия.

И „покори всичко под нозете Му“, и Го постави над всичко глава на Църквата, която е Негово тяло, пълнота на Този, който изпълня всичко във всички.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 8,2-3а.4-5.6-7 (О: 7)

 

О Поставил си Сина над делата на Твоите ръце.

 

Господи, Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя; Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци кърмачета Ти си стъкмил похвала. О

 

Когато гледам Твоите небеса, дела на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил (казвам си): що е човек, та го помниш, или син човешки, та го спохождаш. О

 

Понизил си го с малко нещо спорти Ангелите, със слава и чест си го увенчал; и си го поставил като владетел на делата на Твоите ръце. О

 

О Алилуя. Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ и вие ще свидетелствувате. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,8-12

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Всеки, който Мене признае пред човеците, и Син Човечески ще признае Него пред Божиите Ангели; а който се отрече от Мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите Ангели.

И всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено; а на онзи, който каже хула против Дух Свети, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете; защото Дух Свети ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.