XXVIII седмица обикн. време – събота – год. I – 28о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  4,13.16-18

Братя:

Обещанието към Авраам или към потомството му – да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата.

Затова е от вярата, за да бъде по благодат и да бъде сигурно обещанието за цялото потомство – не само за това, което е от закона, а и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички ни (според както е писано: „Поставих те баща на много народи“,) пред Бога, комуто той повярва, който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо.

Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: „Тъй многобройно ще бъде семето ти.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 104,6-7.8-9.42-43 (О: 8а)

 

О Господ вечно помни завета Си.

 

Вие, потомство Авраамово, негови раби, синове Яковови, Негови избраници. Той е Господ, Бог наш; Неговите съдби са по цялата земя. О

 

Той вечно помни завета Си, словото, що е заповядал в хиляди родове, що е завещал на Авраам, и клетвата си на Исак. О

 

Защото Той си спомни Своето свето слово към раба Си Авраам. И изведе Своя народ в радост. Своите избрани във веселие. О

 

О Алилуя. Духът на истината ще свидетелствува за Мене, казва Господ и вие ще свидетелствувате. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,8-12

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Всеки, който Мене признае пред човеците, и Син Човечески ще признае Него пред Божиите Ангели; а който се отрече от Мене пред човеците, той ще бъде отречен пред Божиите Ангели.

И всекиму, който каже дума против Сина Човечески, ще бъде простено; а на онзи, който каже хула против Дух Свети, няма да се прости. А кога ви заведат в синагогите и при началствата и властите, не се грижете, как или що да отговорите, или що да кажете; защото Дух Свети ще ви научи в същия час, какво трябва да кажете.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.