XXVIII седмица обикн. време – сряда – год. II – 28о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                  5,18-25

Братя:

Ако се водите по Дух, вие не сте под закон.

Делата на плътта са известни; те са: прелюбодейство, блудство, нечистота, разпътство, идолослужеине, магии, вражди, свади, ревну-вания, гняв, разпри, разногласия, съблазни, ереси, завист, убийства, пиянство, срамни гощавки и други такива. Отнапред ви казвам, както и по-преди ви казах, че, които вършат това, няма да наследят царство­то Божие.

А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържане. Против такива няма закон. Ония пък, които са Христови, разпнали са плътта си със страстите и пехотите. Ако живеем по Дух, нека постъпваме и по Дух.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 1,1-2.3.4 и 6 (О: Йо 8,12)

 

О Който Те последва. Господи, ще има светлината на живота.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, и в пътя на грешници не стои, и в сборище на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той разми­шлява денем и нощем. О

 

И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време, и чийто лист не вехне; и във всичко, що върши, ще успее. О

 

He тъй са нечестивците, не тъй; но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътя на нечестивците ще погине. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги признавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,42-46

В онова време: Господ рече:

„Горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а не марите за съда и любовта Божия! Това трябваше да правите, а онова да не оставяте.

Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата.

Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, и по които човеците ходят, без да знаят!

На това някой от законниците Му рече: „Учителю, като говориш това, ти и нас обиждаш.“

Но Той рече: „И на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст се не допирате до товарите!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.