XXVIII седмица обикн. време – сряда – год. I – 28о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  2,1-11

Затова, неизвиняем си ти, човече какъвто и да си ти, който съдиш;

защото, с какъвто съд съдиш другия, с него себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото. А знаем, че Божият съд пада наистина върху ония, които вършат такива дела.

Нима мислиш, о, човече, че ще избегнеш Божия съд? ти, който съдиш ония, що вършат такива дела, каквито и сам вършиш? Или нехаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние? Но по твоята упоритост и неразкаяно сърце си събираш гняв за деня на гнева, когато се открие праведният съд от Бога, който ще въздаде всекиму според делата му: живот вечен за ония, които с постоянство в добри дела търсят слава, чест и безсмъртие; ярост и гняв пък за тия, които упорствуват и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата.

Скръб и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първом на Юдеин, сетне и на елин, а слава и чест и мир всекиму, който прави добро, първом на юдеин, а сетне на елин; Защото Бог не гледа на лице.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 61,2-3.6-7.9 (О: 13в)

 

О Господи, Ти ще въздадеш всекиму според делата.

 

Само в Бога се успокоява душата ми: от Него е моето спасение. Само Той е мое прибежище, мое спасение, моя твърдина, няма да се поколебая повече. О

 

Само в Бога се успокоявай, душо моя, защото на Него ми е надеждата. Защото само Той е мой Бог и ми е спасение, моя твърдина, няма да се поколебая. О

 

Народе, Нему се надявайте във всяко време; пред Него изливайте сърцето си: Бог е нам прибежище. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ, и Аз ги признавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,42-46

В онова време: Господ рече:

„Горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а не марите за съда и любовта Божия! Това трябваше да правите, а онова да не оставяте.

Горко вам, фарисеи, задето обичате предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата.

Горко вам, защото сте като гробове, които не личат, и по които човеците ходят, без да знаят!

На това някой от законниците Му рече: „Учителю, като говориш това, ти и нас обиждаш.“

Но Той рече: „И на вас, законниците, горко, задето товарите човеците с мъчни за носене бремена, а сами дори и с един пръст се не допирате до товарите!“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.