XXVIII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 28о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                  4,22-24.26-27.31.-5,1

Братя:

Писано е: Авраам имаше двама сина, един от робинята, а друг от свободната; но който беше от робинята, по плът се роди, а който беше от свободната – по обещание.

Това се разбира иносказателно. Това са двата завета, единият от Синайската планина, който ражда за робство и който е Агар; а горният Йерусалим е свободен: той е майка на всинца ни. Защото писано е: „Развесели се, неплодна, ти, която не раждаш; възкликни и извикай, ти, която не си изпитала родилни мъки; защото напустеницата има много повече деца от оная, която има мъж.“

И тъй, братя, не сме деца на робинята, а на свободната, с която свобода Христос ни освободи. И тъй, стойте твърдо в свободата и не се подлагайте под робско иго.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 112,1-2.3-4.5а и 6-7 (О: срв 2)

 

О Да бъде благословено името Господне до века.

 

Хвалете, раби Господни, хвалете името Господне. Да бъде благословено името Господне от сега и до века. О

 

От изгрев слънце до запад да бъде прославяно името Господне. Висок над всички народи е Господ; Неговата слава е над небесата. О

 

Кой е като Господа, нашия Бог, който живее във висините, Наклонява се и с внимание гледа на небето и на земята? Из праха издига бедния и от калта въздига сиромаха. О

 

О Алилуя. Днес не ожесточавайте сърцето си, а послушайте гласа на Господа. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,29-32

В онова време:

Когато народът начена да се струпва. Той заговори: „Лукав е тоя род; търси личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Йона; защото, както Йона беше личба за Ниневийци, тъй и Син човечески ще бъде за тоя род. Южната царица ще се изправи на съд с човеците от тоя род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе премъдростта Соломонова; а ето, тук има повече от Соломон. Ниневийци ще се изправят на съд с тоя род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона; а ето, тук има повече от Йона.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.