XXVIII седмица обикн. време – петък – год. II – 28о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни                  1, 11-14

Братя:

Чрез Христа получихме нашия дял и ние, синове Израилеви, които бяхме предназначени по определение на Оня, който върши всичко по съвета на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христа; чрез Него и вие, като чухте словото на истината. Благовестието за вашето Спасение, и като по­вярвахте в Него, бидохте запечатани с обещания Свети Дух, който е залог за нашето наследство, за да се изкупи достоянието му за похвала на славата Му.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 32,1-2.4-5.12-13 (О: 12в)

 

О Блажен онзи народ, който Господ си е избрал за наследство.

 

Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници прилича да славословят. Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. О

 

Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд; с милост Господня е пълна земята. О

 

Блажен онзи народ, комуто Господ е Бог, и племето, което си е Той избрал за наследство. От небесата гледа Господ, вижда всички синове човешки. О

 

О Алилуя. Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,1-7

В онова време:

Беше се събрал толкова много народ, че се тъпчеха един други. Исус заговори първом на учениците си: „Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите.

А на вас, моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят; Но ще ви покажа, от кого да се боите: Бойте се от Онзи, който след убиването има власт да хвърли в геената. Да, казвам ви, от Него се бойте.

Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата ви са всички преброени.

И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.