XXVIII седмица обикн. време – петък – год. I – 28о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  4,1-4

Братя:

Ние запитваме, нашият отец Авраам какво е придобил по плът? Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога. Защото, какво казва Писанието? „Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени в оправдание.“

На оня, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг. Напротив, на оня, който не работи, а вярва в Оня, който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание. Тъй и Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва:

„Блажени са ония, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити. Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 31,1-2.5.11 (О: срв 7)

 

О Ти си моя закрила, окръжаващ ме с радост на избавление.

 

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени, и чиито грехове са покрити! Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени грях, и в чийто дух няма лукавство! О

 

Но аз ти открих греха си, и не скрих беззаконието си. Аз казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления.“ И Ти сне от мене вината на греха ми. О

 

Веселете се в Господа и радвайте се, праведници, тържествувайте всич­ки прави по сърце. О

 

О Алилуя. Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              12,1-7

В онова време:

Беше се събрал толкова много народ, че се тъпчеха един други. Исус заговори първом на учениците си: „Пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо скрито, което да се не открие, и тайно, което да се не узнае. Затова, каквото сте казали в тъмно, то ще се чуе на видело; и каквото сте казали на ухо в скривалищата, то ще бъде разгласено от покривите.

А на вас, моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото и сетне не могат нищо повече да сторят; Но ще ви покажа, от кого да се боите: Бойте се от Онзи, който след убиването има власт да хвърли в геената. Да, казвам ви, от Него се бойте.

Не пет ли врабчета се продават за два асария? И ни едно от тях не е забравено от Бога. А вам и космите на главата ви са всички преброени.

И тъй, не бойте се: от много врабчета вие сте по-ценни“.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.