XXVIII седмица обикн. време – вторник – год. II – 28о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                  4,31в-5,6

Братя:

Христос ни освободи, за да станем свободни. Затова стойте твърдо, и не се подлагайте отново под ярема на игото. Ето аз, Павел, ви казвам: Ако се обрязвате, Христос с нищо няма да ви бъде полезен. Свидетелствувам наново пред всеки човек, който се обрязва, че той е длъжен да изпълни целия закон. Но вие, които търсите оправдание от закона, се отдалечихте от Христа и отпаднахте от благодатта.

А ние очакваме в Духа чрез вярата надеждата на оправдание. Защото в Христа нито обрязване, нито необрязването има сила, а вярата, която действува чрез любовта.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,41.43.44.45.47.48. (О: 41а)

 

О Небесата проповядват славата на Бога.

 

Господи, да дойдат върху мене Твоите милости. Твоето спасение по словото Ти. Не отнимай съвсем от устата ми словото на истината, защото аз се уповавам на Твоите съдби. О

 

И ще пазя Твоя закон винаги и во веки веков. Ще ходя свободно, защото търсих Твоите заповеди. О

 

И ще се утешавам с Твоите заповеди, които съм възлюбил. Ще простирам ръцете си към Твоите заповеди, които възлюбих, и ще размислям върху Твоите наредби. О

 

О Алилуя. Словото Божие е живо и действено, и преценява помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,37-41

В онова време:

Докато Исус говореше, един фарисей Го покани да обядва у него. Той отиде и седна на трапезата. А фарисеят, като видя, че се не уми преди обеда, почуди се.

Тогава му казва Господ: „Вие, фарисеите, измивате отвън чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабежи и лукавства. Безумни, не сътвори ли и вътрешното Онзи, който сътвори и външното? Но правете по-скоро милостиня от това, което притежавате, тогава у вас всичко ще бъде чисто.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.