XXVIII седмица обикн. време – вторник – год. I – 28о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни                  1,16-25

Братя:

Не се срамувам от благовестието на Христа, понеже то е сила Божия за спасение на всеки вярващ – първо на юдеин, после и на езичник. Защото правдата Божия в него се открива от вяра във вяра, както е писано: „Праведният живее чрез вяра.“

Открива се Божият гняв от небето над всяко нечестие и неправда на човеците, които държат истината в неправда. Понеже това, което може да се знае за Бога, им е открито, понеже Бог им го откри. Те не могат да бъдат извинени, понеже невидимото у Него – вечната Му слава и божественост – става видимо, когато се размишлява върху творенията Му още от създаването на света. Понеже те, макар и да познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се заблудиха в своите разсъждения и неразумното им сърце се помрачи; докато казваха, че са мъдри, те се оказаха глупави, и промениха славата на невидимия Бог в образ, подобен на тленен човек, на птици, на четвероноги и на влечуги.

Затова и Бог, според пехотите на сърцата им, ги предаде на нечистотата, за да се безчестят телата им в себе си. Те замениха Божията истина с лъжата, и се поклониха и служиха на творението вместо на Твореца, който е благословен во веки. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,2-3.4-5 (О: 2а)

 

О Небесата проповядват славата на Бога.

 

Небесата проповядват славата на Бога, и за делата на ръцете Му възвестява твърдата. Ден на ден реч предава, и нощ на нощ знание открива. О

 

Няма език и няма наречие, дето не би се чувал техният глас. Техният глас се носи по цяла земя, и техните думи до краищата на вселената. О

 

О Алилуя. Словото Божие е живо и действено, и преценява помисли и намерения сърдечни. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,37-41

В онова време:

Докато Исус говореше, един фарисей Го покани да обядва у него. Той отиде и седна на трапезата. А фарисеят, като видя, че се не уми преди обеда, почуди се.

Тогава му казва Господ: „Вие, фарисеите, измивате отвън чашата и паницата, а отвътре сте пълни с грабежи и лукавства. Безумни, не сътвори ли и вътрешното Онзи, който сътвори и външното? Но правете по-скоро милостиня от това, което притежавате, тогава у вас всичко ще бъде чисто.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.