XXVIII седмица обикновено време – неделя год. А – 28огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                      25,610а

Господ Саваот ще сложи върху тази планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина. И върху тази планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена.

Смъртта ще бъде погълната на веки и ще отрие Господ Бог съл­зите от всички лица, и ще снеме срама от Своя народ по цялата земя, защото тъй казва Господ.

И ще кажат в онзи ден: „Ето, този е нашият Бог! На Него се упо­вавахме, и Той ни спаси! Този е Господ; на Него се уповавахме; да се възрадваме и развеселим за спасението от Него! Защото ръката на Господа почива върху тази планина.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 22,1-3а.3в-4.5.6 (О: 6сд)

 

О Ще пребъдвам в дома Господен много дни.

 

Господ е Пастир мой, от нищо не се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води. Подкрепя душата ми. O

 

Насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото ти си с мене. Твоят жезъл и Твоята палица ме успоко­яват. О

 

Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми; помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. О

 

Тъй благостта и милостта ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни                         4,12-14.19-20

Братя:

Знам да живея и в оскъдност, знам да живея и в изобилие; научен съм на всичко и всякак, и сит да бъда и глад да търпя, и в обилие да бъда и в лишение. Всичко мога чрез Него, който ме укрепява. При все това добре сторихте, като взехте участие в моята скръб.

Бог мой, по своето богатство, да запълни“всяка ваша нужда, за слава чрез Христа Исуса. А на Бога и нашия Отец слава во веки ве­ков. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос ще просвети очите на сърцето ни, за да познаем, каква е надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              22,1-14

В онова време:

Исус започна отново да говори с притчи на първосвещениците и народните старей, като им казваше:

„Царството небесно прилича на човек цар, която направи сватба на Сина си и разпрати слугите да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат.

Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: Ето, приготвих моя обяд; юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всич­ко е готово: дойдете на сватбата.“ Но те пренебрегнаха и отидоха, кой на нива, кой по търговия; други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха.

Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си, та погуби ония убийци и изгори града им.

Тогава каза на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата.“ И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички, колкото намериха – и лоши, и добри; и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници.

Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там един, който не бе облечен в сватбарска премяна, и каза му: „Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?“ А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмница; там ще бъде плач и скърцане със зъби.“

Защото мнозина са звани, а малцина избрани.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.