XXVIII седмица обикновено време – неделя год. С – 28огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVIII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга Царства                         5, 14-17

В онова време:

Нааман, сириецът, отиде и се потопи в Йордан седем пъти, според думите на Божия човек Елисей, и тялото му се обнови като тялото на малко дете и се очисти от проказата си.

Тогава се върна при Божия човек той и всичките му придружници, дойде, застана пред него и каза: „Ето, познах, че по цяла земя няма Бог, освен у Израил; приеми, прочее, дар от твоя раб.“

Елисей отговори: „Жив е Господ, пред чието лице стоя! Не приемам.“ Онзи го принуждаваше да вземе, но той се не съгласи.

И каза Нааман: „Щом е тъй, нека дадат на твоя раб пръст, колкото могат да носят две мъски, защото занапред твоят раб няма да принася всесъжения и жертви на други богове освен на Господа.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 97,1.2-3ав-3сд-4 (О: 2а)

 

О Господ яви своето спасение пред очите на народите.

 

Възпейте на Господа песен нова, защото Той чудеса извърши. Неговата десница и Неговата света мишца Му доставиха победа. O

 

Господ яви Своето спасение, пред очите на народите откри Своята правда. Спомни си Той Своята милост и верността си към Израилевия дом. О

 

Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог. Възклицавайте на Господа, цяла земйо, тържествувайте, веселете се и пейте. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          2,8-13

Помни Господа Исуса Христа, от семето Давидово, който възкръсна от мъртвите според Моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови, като злодеец, но словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпя заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Исуса с вечна слава.

Верни са думите: ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем; ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отричаме, и Той ще се отрече от нас; ако ние сме неверни. Той остава верен, защото не може да отрече от Себе Си.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Благодарете за всичко: защото такава е волята Божия за вас в Христа Исуса. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17,11-19

В онова време:

На път за Йерусалим Исус минаваше между Самария и Галилея.

На влизане в едно село срещнаха Го десет прокажени, които се спряха надалеч и викаха с висок глас: „Исусе, наставниче, смили се над нас.“

Като ги видя, каза им: „Идете и се покажете на свещениците.“ И докато отиваха, очистиха се.

А един от тях, виждайки се изцерен, върна се, той прославяше Бога с висок глас; и падна ничком при нозете Му и Му благодари. А той беше Самариянин.

Тогава Исус продума и рече: „Не ли десетимата се очистиха? А къде са деветте? Не намери ли се някой друг, който да се върне и да въздаде на Бога слава, освен този чужденец?“

И му каза: „Стани, иди си, защото Твоята вяра те спаси.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.