XXVII седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 27о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни              3,1-5

О, неразумни Галатяни, кой ви омая, та вече не се покорявате на истината вие, пред очите на които Исус Христос бе изобразен така, като да бе разпнат помежду ви? Това само искам да науча от вас:

чрез дела по Закона ли получихте Духа, или чрез послушание на вярата? Толкова ли сте неразумни? След като наченахте с Дух, с плът ли сега свършвате? Нима напразно толкова много претърпяхте? Да беше само напразно! Тоя, прочее, който ви дарува Духа и прави между вас чудеса, чрез дела по Закона ли върши това, или чрез послушание на вярата?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                

Пс 1,69-70.71-72.73-75 (О: 68)

 

О Благословен Господ Бог Израилев, защото посети Своя народ.

 

И издигна за нас мощен Спасител, в дома на Давид, своя раб; както беше обещал от древно време, чрез устата на Своите свети пророци. О

 

Да ни спаси от враговете ни, и от ръцете на всички, които ни мразят; Да прояви милосърдие над Отците ни и да си спомни светия Си завет. О

 

Клетвата, с която се кле на нашия Отец Авраам, да ни даде без страх да Му служим, след като ни избави от ръката на враговете ни, в светлост и правда пред Него през всички дни на живота ни. О

 

АЛИЛУЯ

 

О Алилуя. Отвори, Господи, сърцето ни, за да внимаваме на думите на Твоя Син. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука           11, 5-13

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Кой от вас, ако има приятел, и отива при него посред нощ и му казва: „Приятелю, дай ми назаем три хляба, защото един приятел ми дойде от път, и нямам какво да му сложа“, а оня отвътре му отговаря и казва: „Не ме безпокой, вратата са вече заключени, а децата ми са с мене на леглото; не мога да стана и да ти дам.“

Казвам ви, ако онзи продължава да хлопа, макар и да не би станал да му даде затова, че му е приятел, то поради неговото нахалство ще стане и ще му даде, колкото му са нужни.

И Аз ви казвам: Искайте и ще ви се даде; Търсете, и ще намерите;

хлопайте, и ще ви се отвори; защото всеки, който иска, получава, а който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори.

Кой баща от вас, ако син му поиска хляб, ще му даде камък? или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба? или ако поиска яйце, ще му даде скорпия? И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате добри деяния на чедата си, колко повече Отец небесни ще даде Дух Свети на ония, които Му искат!

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.