XXVII седмица обикн. време – събота – год. I – 27о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Йоил                  3,12-21

Тъй казва Господ:

„Нека станат народите и слязат в долината на Иосафат; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма.

Тълпи, тълпи в съдната долина! Защото близо е денят Господен в съдната долина! Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа си от Йерусалим; ще потреперат небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана на синовете Израилеви. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Йерусалим светиня, и няма вече другоплеменници да преминават през него.

И ето, в онзи ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища юдейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долината Ситим. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Юдини и проливаха невинна кръв в земята им. А Юда ще живее вечно, и Йерусалим – от рода в род. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 96,1-2.5-6.11-12 (О: 12а)

 

О Радвайте се, праведни, в Господа.

 

Господ царува, да се радва земята, да се веселят многобройните острови. Облак и мрак е около Него, правда и съд е основа на престола Му. О

 

Планини се топят като восък от лицето на Господа, от лицето на Господа цяла земя. Небесата разгласят Неговата правда, и всички народи виждат Неговата слава. О

 

Светлина свети над праведника, и на правите по сърце – веселие. Радвайте се, праведни, в Господа и славете паметта на светинята Му. О

 

О Алилуя. Блажени са онези, които слушат словото Божие и го спазват. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,27-28

В онова време:

Когато Исус говореше на народа, една жена издигна глас от народа и Му рече: „Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!“

А Той рече: „Да, но блажени са и тия, които слушат словото Божие и го пазят.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.