XXVII седмица обикн. време – сряда – год. I – 27о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Йона                  4,1-11

Йона се силно огорчи и възнегодува, и моли се на Господа и рече:

„О, Господи, не творех ли това, когато бях още в моята земя? За това и побегнах в Тарсис, защото знаех, че Ти си Бог благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив и съжаляваш за бедствието. И сега, Господи, вземи душата ми от мене, защото по-добре е да умра, нежели да живея.“

И рече Господ: „Нима това те тъй огорчи?“

И излезе Йона из града, седна на изток от града, направи си там сенница и седна под нея на сянка, за да види, какво ще стане с града. И направи Господ Бог, та израстна растение, и то се издигна над Йона, за да има над главата му сянка, и да го избави от огорчението му;

Йона твърде много се зарадва на това растение. И нареди Бог тъй, че на другия ден, когато се зазори, червей подгриза растението, и то изсъхна.

А когато изгря слънце, напрати Бог горещ източен вятър, и слънцето почна да прилича главата на Йона, тъй че той изнемогна и се молеше да умре, казвайки: „По-добре да умра, нежели да живея.“

И рече Бог на Йона: „Нима тъй силно се огорчи за растението?“

Той рече: „Твърде се огорчих, дори до смърт.“

Тогава Господ рече: „На тебе ти е жал за растението, за което не си се трудил и което не си отгледвал, което в една нощ израстна и в една нощ пропадна; аз ли да не пожаля Ниневия, този голям град, в • който има повече от сто и двадесет хиляди души, които не могат да различат дясна ръка от лява, и много добитък?

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 85,3-4.5-6.9-10 (О: 15в)

 

О Ти, Господи, си търпелив и многомилостив.

 

Помилвай ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си. О

 

Защото Ти, Господи, си благ и милосърден, и многомилостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, моята молитва, и послушай гласа на молбата ми. О

 

Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи; и ще прославят Твоето име, защото Ти си велик и вършиш чудеса: Ти, Боже, едничък Ти! О

 

О Алилуя. Приехте дух на осиновяването, чрез когото викаме: Авва, Отче. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,1-4

В онова време:

Когато Исус беше на едно място и се молеше, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Иван научи учениците си.“

А Той им рече: „Когато се молите, казвайте: „Отче наш, който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство;

дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, защото и ние прощаваме на всеки наш длъжник, и не ни въвеждай в изкушение.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.