XXVII седмица обикн. време – понеделник – год. II – 27о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до галатяни                  1,6-12

Братя:

Чудя се, че тъй скоро преминавате от ,онзи, който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго благовестие; Не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово. Но ако дори ние, или ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде. Както по-горе казахме, и сега пак казвам: Който ви благовествува нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде. У човеци ли сега търся благоволение, или у Бога? Или на човеци искам да угаждам? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да бъда Хрисгов раб. Известявам ви, братя, че Евангелието, което аз благовестих, не е човешко, защото и аз нито го приех, нито го получих от човек, а чрез Откровение Исус Христово.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 110,1-2.7~8.9 и 10с (О: 5в)

 

О Вечно помни своя завет.

 

Ще славя Господа от все сърце, в съвета на праведните. Велики са делата на Господа, многожелани за всички, които Го обичат. О

 

Делата на ръцете му са истина и съд; всички Негови заповеди са верни, Твърди от века до века, основани върху истина и правота. О

 

Той изпрати избавление на Своя народ, установи на веки Своя завет. Свето и страшно е Неговото име! Неговата хвала ще пребъдва вечно. О

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ; Да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,25-37

В онова време:

Ето, един законник стана и, изкушавайки Исуса, рече: „Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен?“

А Той му каза: „В закона що е писано? Как четеш?“

Той отговори и рече: „Възлюби Господа, твоя Бог, от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичката си сила, и с всичкия си разум, и ближния си като себе си.“

Исус му каза: „Право отговори; тъй постъпвай, и ще бъдеш жив.“ Но той, като искаше да се оправдае, рече на Исуса: „А кой е моят ближен?“

Отговори Исус и каза: „Един човек слизаше от Йерусалим в Иерихон и налетя на разбойници, които го съблякоха, изпораниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по тоя път, и като го видя, отмина. Също и един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина.

Един пък Самариянин, който пътувате, дойде до него, видя го и се смили, и като се приближи, превърза му раните, изливайки елей от вино; след това го качи на добичето си, откара го в странноприемницата и се погрижи за него.

А на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече: „Погрижи се за него; и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя.“

И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на изпадна­лия в ръцете на разбойниците?

Той отговори: „Оня, който му стори милост.“

Тогава Исус му каза: „Иди и ти прави също така.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.