XXVII седмица обикн. време – петък – год. I – 27о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Йоил                  1,13-15:2,1-2

Препашете се и плачете, свещеници; ридайте, служители на олтара; влезте и нощувайте във вретища, служители на моя Бог, защото няма вече в дома на вашия Бог хлебен принос и възлияние.

Назначете пост, обявете тържествено събрание, свикайте старците и всички жители на тази страна в дома на Господа, вашия Бог и викайте към Господа: „О, какъв ден“, защото денят Господен е близо; като опустошение от всемогъщия ще дойде то.

Тръбете с тръби на Сион и бийте тревога на светата Му планина;

нека треперят всички жители земни, защото настъпва денят Господен, понеже близо е той. Ден на тъма и на мрак, ден облачен и мъглив; като утринна зора се шири по планини народ многоброен и силен; какъвто не е имало от века и няма да бъде след това от рода в род.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 9,2-3.6 и 16.8-9. (О: 9а)

 

О Господ ще съди вселената по правда.

 

Ще Те славя, Господи, от все сърце, ще възвестявам всички Твои чудеса. Ще се радвам и тържествувам за Тебе, ще възпявам Твоето име, Всевишни. О

 

Ти възнегодува против народите, погуби нечестивия, името им заличи во век века. Паднаха народите в ямата, която бяха изкопали; в примката, що бяха скрили, се оплете ногата им. О

 

Но Господ вечно пребъдва; Той е приготвил за съд Своя престол, и ще съди вселената по правда, ще отсъди народите справедливо. О

 

О Алилуя. Сега князът на тоя век ще бъде изпъден вън, казва Господ; и когато Аз бъда издигнат от земята, ще привлека всички към Себе Си. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              11,15-26

В онова време:

Като изгони Исус злия дух, някои от народа казаха: „Той изгонва бесовете чрез Велзевул, бесовия княз.“ А други, изкушавайки Го, искаха Му личби от небето.

Но Той, като им знаеше помислите, рече им: „Всяко царство разделено на части една против друга, запустява, и дом, разделен на части една против друга, пропада; ако пък и Сатаната се е разделил сам против себе си, как ще устои царството му? Понеже казвате, че Аз чрез Велзевул изгонвам бесовете. И ако Аз чрез Велзевул изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. Ако пък Аз с пръста Божи изгонвам бесовете, то значи, дошло е до вас царството Божие. Когато силният отбраня с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност; когато пък някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разделя плячката му.

Който не е с Мене, той е против Мене, и който не събира с Мене, той разпилява.

Когато нечистият дух излезе от човека, минава през безводни места, търсейки покои, и, като не намира, казва: „Ще се върна в къщата си, откъдето излязох; и като дойде, намира я пометена и наредена;

тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от себе си, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.