XXVII седмица обикновено време – неделя год. В – 27огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Битие                      2,18-24

И рече Господ Бог:

„Не е добро за човека да бъде сам; да му сътворим помощник, нему подобен.“

Господ Бог направи да произлезат от земята всички полски животни и всички небесни птици, и ги заведе при човека, за да види, как ще ги нарече той, та, както човек нарече всяка жива душа, тъй да бъде името й. И даде човекът имена на всички добитъци и небесни птици и на всички полски зверове; но за човека не се намери помощник, нему подобен.

И даде Господ Бог на човека дълбок сън; и когато заспа. Той взе едно от ребрата му и запълни онова място с плът. И създаде Господ Бог от реброто, взето от човека, жена, и я заведе при Адам.

И рече Адам: „Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарича жена, защото е взета от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и ще бъдат двамата една плът.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 127,1-2.3.4-5.6 (О: срв 5)

 

О Господ ще ни благослови през всички дни на живота ни.

 

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища. Ти ще ядеш от плода на ръцете си: Блазе ти, ще добруваш! O

 

Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; Синовете ти – като маслинени клони около твоята трапеза. О

 

Ето, тъй ще бъде благословен онзи човек, който се бои от Господа! Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Йерусалим през всички дни на живота си. О

 

Ще видиш синове на синовете си. Мир на Израил! О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите                         2,9-11

Братя:

Виждаме, че Исус, който малко нещо унизен пред Ангелите заради претърпяната смърт, биде увенчан със слава и чест, та по Божия благодат да вкуси смърт за всички.

Защото подобаваше на Оня, заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания да усъвършенствува Началника на тяхното спасение. Защото, както освещаващият, тъй и освещаваните, всички са от Едного, затова Той се не срамува да ги нарича братя.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас, и Неговата любов е съвършена в нас. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              10,2-16

В онова време:

Приближиха се фарисеите и попитаха Исуса: „Позволено ли е на мъж да напусне жена си“, изкушавайки Го.

Той им отговори и рече: „Какво ви е заповядал Мойсей?“

А те казаха: „Мойсей е позволил да напише мъжът разводно писмо и да я напусне.“

Исус им отговори и рече: „Поради вашето жестокосърдие ви е написал тая заповед. Но в началото на създанието Бог ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи до жена си и ще бъдат една плът. И тъй, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.“

Вкъщи учениците Му пак Го попитаха за същото. Той им отговори: „Който напусне жена си, и се ожени за друга, той прелюбодействува.“

И донасяха при Него деца, за да се докосне до тях, а учениците забраняваха на ония, които ги донасяха. Като видя това, Исус възнегодува и им рече: „Оставете децата да дохождат при Мене и не им пречете, защото на такива е царството Божие. Истина ви казвам: който не приеме царството Божие като дете, той няма да влезе в него.“

И като ги прегърна, възлагаше върху им ръце и ги благославяше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.