XXVII седмица обикновено време – неделя год. А – 27огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия                      5 1-7

Ще изпея на моя възлюбен неговата песен за лозето му:

Моят възлюбен имаше лозе на връх торна рътлина. Той го огради и го очисти от камъни, насади в него отбор лозови пръчки и съгра-ди кула по средата му, изкопа в него лин и очакваше да роди добро грозде, а то роди диво грозде.

И сега, жители Иерусалимски и мъже юдини, отсъдете между Ме­не и Моето лозе. Какво още можех да сторя за Моето лозе и го не сторих? Защо, докле очаквах да принесе добро грозде, то даде диво грозде?

И тъй, ще ви кажа, какво ще направя с лозето си: ще му махна оградата, и то ще бъде опустошавано; ще му разруша стените, и ще бъде тъпкано; и ще го оставя да запустее; няма ни да го режат, ни да го копаят, и ще обрасне то с тръни и бодили, и ще заповядам на облаците да не изливат дъжд над него.

Лозе на Господа Саваот е домът Израилев, а мъжете на Юда -обичен Негов сад. И чака той правосъдие, но ето – кръвопролитие; чака правда, и ето – писък.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 79,9 и 12.13-14.15-16.19-20 (О: Ис 5 7а)

 

О Лозе Господне е домът Израилев.

 

Ти принесе от Египет лозата, изгони народите и я посади; тя пусна корени до морето и младочки до реката. O

 

Защо срути нейната ограда, та я късат всички минаващи по пътя? Горският глиган я подрива, и полският звяр я обгризва. О

 

Боже на силите, обърни се: милостно погледни от небето и виж и посети това лозе. Опази това, що е насадила Твоята десница, и младочките, които Ти укрепи за себе си. О

 

И ние няма да отстъпим от Тебе, оживи ни, и ние ще призоваваме Твоето име. Господи, Боже на силите, възстанови ни; да светне лицето Ти, и ще се спасим. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни                         4,6-9

Братя:

Не се грижете за нищо, но във всичко чрез молитва и моление с благодарност откривайте пред Бога своите просби, и Божият мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса.

Прочее, братя мои, за това, що е истинно, що е честно, що е спра­ведливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете. Което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене, това вършете, и Бог на мира ще бъде с вас.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз ви избрах от света, за да идете и принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, казва Господ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              21,33-43

В онова време: Исус каза на първосвещениците и народните ста­рей:

„Чуйте друга притча: Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула и, като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарц те. да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едни набиха, други убиха, а трети с камъни пребиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите; и с тях сториха същото, Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: „Ще се засрамят от сина ми.“

Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: „Този е насле­дникът; хайде да го убием и да присвоим наследството му.“ И, като го уловиха, изведоха го вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари?“

Отговарят му: „Злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете.“

Исус им казва: „Нима не сте никога чели в Писанията; „Камъ­кът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла: Това е от Господа, и е дивно в очите ни?“

Затова казвам ви, че царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.