XXVII седмица обикновено време – неделя год. С – 27огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVII седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Авакум                         1,2-3; 2,3-4

Докога, Господи, ще викам, и Ти не ще ме чуваш? Ще викам към Тебе за насилието, и Ти не ще избавяш? Защо ми даваш да виждам злодейство и да гледам нещастие? Грабеж и насилие са отпреди ми, и въстава вражда, подига се раздор.

Отговори ми Господ и рече: „Запиши видението и начертай ясно на скрижали, та, който чете, лесно да може да прочете, защото видението се отнася още към определено време; то говори за свършека и няма да излъже; па и да се забави, чакай го, защото бездруго ще се сбъдне, няма да се забави. Ето, горделивата душа не ще се успокои, а праведният чрез вярата си ще бъде жив.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 94,1-2.6-7.8-9 (О: 8)

 

О О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си.“

 

Дойдете, да запеем на Господа; да възкликнем към Бога, нашия Спасител. Да застанем пред лицето Му със славословие, с песни да възкликнем към Него. O

 

Дойдете, да се поклоним и да припаднем, да преклоним колена пред Господа, нашия Творец, защото Той е наш Бог, и ние сме народ от Неговото паство и овци под негови ръце. О

 

О, да бяхте днес послушали Неговия глас: „Не ожесточавайте сърцето си“, както в Мерива, както в деня на „Изкушението“ в пустинята, дето ме изкушаваха вашите бащи, изпитваха ме и видяха Моето дело. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          1,6-8.13-14

Възлюбени:

Напомням ти да разпалиш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъй, не се срамувай от страданията на нашия Господ Исус Христос, нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на Бога.

Имай за образец здравите думи, които си чул от мене, с вяра и любов в Христа Исуса. Запази добрия залог чрез Светия Дух, който живее в нас.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Словото Господне пребъдва вечно; а това е словото, което ви е благовестено. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              17,5-10

В онова:

Апостолите казаха на Исус: „Усили вярата в нас!“

А Господ рече: „Да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница: „Изтръгни се и се пресади в морето“; и тя би ви послушала.

Кой от вас, кога се завърне от полето негов слуга, орач или овчар веднага ще му рече: „Върви, седни на трапезата“, няма ли да му рече:

„Приготви ми да вечерям и препаши се и ми шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш?“ Нима ще благодари той на оня слуга, задето е изпълнил заповедта? Не мисля.

Тъй и вие, кога изпълните всичко, вам заповядано, казвайте: „Ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.