XXVI седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 26о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Неемия                 19,21-27

Рече Йов:

„Смилете се, смилете се над мене, вие, приятели мои, защото Бо­жията ръка се допре до мене. Защо и вие ме гоните, както Бог, и с плътта ми не можете да се наситите? О да бяха думите ми написани, да бяха на книга начертани, със желязно длето и с олово, да бяха на вечни времена върху камък издълбани.

Но аз зная, Изкупителят ми е жив и Той в последния ден ще изди­гне из праха тази моя скапваща се кожа, и аз в плътта ще видя Бога. Аз сам ще Го видя; моите очи, не очите на другите, ще Го видят. Сърцето ми се топи в гърдите ми!“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 26,7-8а.8в-9авс.13-14 (О: 13)

 

О Аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите.

 

Чуй, Господи, гласа ми, с който викам, помилвай ме и ме послушай. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „Търсете лицето ми.“ . О

 

Аз ще търся лицето ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти си мой Помощник; не ме отхвърляй. О

 

Но аз вярвам, че ще видя Господните блага в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, на­дявай се на Господа. О

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,1-12

В онова време:

Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде.

И рече им: „Жетвата голяма, а работниците малко; затова молете господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Вървете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.

И в която къща влезете, първом казвайте: „Мир на тая къща?“ И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас; и в тая къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; защото работникът заслужава своята заплата.

He прохождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: „Приближи се до нас царството Божие.“

В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: „И праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме;

обаче да знаете, че се приближава до вас царството Божие.“

Казвам ви, че в оня ден за Содом ще бъде по-леко, отколкото за този град.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.