XXVI седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 26о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Неемия                 8,1-4а.5-6.7в-12

В онези дни:

Събра се целият народ като един човек на стъгдата, що е пред Водни порти, и казаха на книжник Ездра да донесе книгата на Мойсеевия Закон, който Господ бе дал на Израил. И свещеник Ездра донесе Закона пред събранието от мъже, жени, и всички, които можеха да разберат, в първия ден на седмия месец; и чете от него на стъгдата, що е пред Водни порти, от съмване до пладне, пред мъжете, жените и всички, които можеха да разберат; и ушите на всички люде бяха насочени към книгата на Закона.

Книжник Ездра стоеше на дървено възвишение, което направиха за това. И отвори Ездра книгата пред очите на целия народ, защото той стоеше по-високо от целия народ. А когато я отвори, целият народ стана.

Тогава Ездра благослови Господа, великият Бог, и целият народ отговаряше: „Амин, амин“, като дигаше ръце нагоре, като се кланяше и падаше ничком доземи пред Господа. А левитите усмиряваха народа, за да се чуе четенето на Закона. Народът стоеше по местата си. И четеха разборно от книгите, от Закона Божи, и прибавяха тълкуване, а народът разбираше прочетеното.

Тогава Неемия (който е и Тиршата), и книжник Ездра, свещеник, и левитите, които учеха народа, казаха на целия народ: „Този ден е свет пред Господа, вашия Бог; не тъжете и не плачете.“ Защото целият народ плачеше, слушайки думите на закона.

И каза им: „Идете, яжте тлъсто и пийте сладко, и проваждайте дялове за онези, които нямат приготвено, защото този ден е свет пред нашия Господ. Не тъжете, защото радостта пред Господа е подкрепа за вас.“

И левитите утешаваха целия народ, думайки: „Престанете, защо­то този ден е свет, не тъжете.“ И отиде целият народ да яде и да пие и да проважда дялове и да празнува с голямо веселие, защото разбраха думите, що им казаха.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,8.9.10.11 (О: 9а)

 

О Господните повеления са праведни, веселят сърцето.

 

Законът на Господа е съвършен – укрепява душата, откровението Гос­подне е вярно – простите прави мъдри. О

 

Господните повеления са праведни – веселят сърцето, Господнята за­повед е светла – просветлява очите. О

 

Страхът Господен е чист – пребъдва на веки, съдбите Господни са истина – всички са праведни. О

 

Те са по-желани от злато, и дори от множеството чисто злато, по-сладки от мед и капки от вощен мед. О

 

О Алилуя. Наближи царството Божие, разкайте се и вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,1-12

В онова време:

Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде.

И рече им: „Жетвата голяма, а работниците малко; затова молете господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Вървете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци. Не носете ни кесия, ни торба, нито обуща, и никого по пътя не поздравявайте.

И в която къща влезете, първом казвайте: „Мир на тая къща?“ И ако бъде там синът на мира, върху него ще почива вашият мир; ако ли не, ще се върне у вас; и в тая къща оставайте, яжте и пийте, каквото ви дадат; защото работникът заслужава своята заплата.

He прохождайте от къща в къща. И в който град влезете и ви приемат, яжте, каквото ви сложат; изцерявайте болните, които са в него, и казвайте им: „Приближи се до нас царството Божие.“

В който пък град влезете и не ви приемат, излезте по стъгдите му и кажете: „И праха, полепнал по нас от вашия град, ви отърсваме;

обаче да знаете, че се приближава до вас царството Божие.“

Казвам ви, че в оня ден за Содом ще бъде по-леко, отколкото за този град.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.