XXVI седмица обикн. време – събота – год. I – 26о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Барух                  4,5-12.27-29

Дерзай, народе мой, паметнико Израилев! Вие сте предадени на езичници не да загинете, а задето разгневихте Бога; Вие сте предадени на враговете, защото раздразнихте Този, който ви създаде, като при­насяхте жертви на бесове, а не на Бога. Вие забравихте вечния Бог, който ви храни, а също огорчихте Йерусалим, който ви отгледа.

Защото Той видя пратения от Бога върху вас гняв и каза: „Чуй­те, съжители Сионски, Бог напрати върху ни голяма скръб, защото аз видях пленението на моите синове и дъщери, което вечният напрати върху тях. Аз ги храних с радост, а отпуснах с плач и жалост. Никой да се не радва за мене, вдовица и оставен от мнозина; аз напуснах заради греховете на моите деца, защото те се отклониха от Божия закон.

Дерзайте, деца, и викайте към Бога, защото за вас ще си спомни Онзи, който ви напрати това. Каквато беше вашата решителност да се отдалечите от Бога, увеличете я десетократно да се обърнете и Го подирите. Защото Онзи, който ви напрати тези бедствия, ще напрати върху вас вечно веселие със спасение.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 68,33-35.36-37 (О: 34а)

 

О Господ слуша бедните.

 

Ще видят това страдащите и ще се зарадват; търсете Бога и ще оживее сърцето ви. Защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници. Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях. О

 

Защото Бог ще спаси Сион, ще съгради юдините градове; и там ще се заселят и ще-го наследят, потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които оби­чат Неговото име, ще се веселят в него. О

 

О Алилуя. Благословен си Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си открил на малките тайните на царството. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,17-24

В онова време:

Седемдесетте ученици се върнаха с радост и казваха: „Господи, в Твое име и бесовете се покоряват на нас.“

А Той им рече: „Видях сатаната, как падна от небето като светкавица; ето, давам ви власт да настъпвате на змии и скорпии и на всяка вражеска сила; и нищо няма да ви повреди; обаче не се радвайте на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.“

В оня час се зарадва духом Исус и рече: „Прославям Те, Отче, Господи на небето и на земята, задето си утаил това от мъдри и разумни, а си го открил на младенци. Тъй е, Отче, понеже такова беше Твоето благоволение.“

И като се обърна към учениците, рече: „Всичко ми е предадено от Моя Отец; и кой е Синът, не знае никой, освен Отец; и кой е Отец, не знае никой, освен Синът, и – комуто Синът иска да открие.

И като се обърна към учениците, рече им насаме: „Блажени очите, които виждат това, що вие виждате. Защото казвам ви, много пророци и царе искаха да видят, що вие виждате, и не видяха, и да чуят, що чувате, и не чуха!“

Това е слово Господне.

 пе

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.