XXVI седмица обикн. време – сряда – год. I – 26о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Неемия              2,1-8

В двадесетата година на цар Артаксеркс, през месец Нисан, имаше пред него вино, и аз, Неемия, взех виното и подадох на царя. И сякаш не бях тъжен пред него.

Но царят ме попита: „Защо ти е тъжно лицето? Ти не си болен, такова нещо няма, а навярно имаш тъга на сърцето.“

Аз се много уплаших, и казах на царя: „Да е жив царят на ве­ки! Как да ми не бъде тъжно лицето, когато градът, домът, дето са гробовете на отците ми, е запустял, и портите му са с огън изгорени!“

И царят му рече: „А какво желаеш?“

Аз се помолих на Бога небесен и отговорих на царя: „Ако е угодно на царя, и ако твоят раб е намерил благоволение пред лицето ти, то прати ме в Юдея, в града, дето са гробовете на отците ми, за да ги иззидам.“

И рече ми царят и царицата, която седеше до него: „Колко вре­ме ще трае пътя ти, и кога ще се върнеш?“ И царят благоволи да ме прати, след като определих времето.

Тогава казах на царя: „Ако благоволи царят, нека ми даде писмо до задречните областни началници, да ми дадат пропуск, докато сти­гна до Юдея, и писмо до Асаф, пазител на царските гори, да ми даде дървье за вратите на крепостта, що е при Божия дом, и за градски­те стени, и за къщата, в която ще живея.“ И царят ми даде, понеже благодетната ръка беше над мене.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 136,1-2.3.4-5.6. (О: 6а)

 

О Да прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня.

 

При реките вавилонски, там седяхме и плачехме, когато си спомняхме за Сион. На върбите сред Вавилон окачихме нашите арфи? О

 

Там нашите пленители искаха от нас песни, и нашите притеснители – веселие: „Попейте ни песни Сионски. О

 

Нека прилепне езикът ми о небцето ми, ако те не помня, ако не поставя Йерусалим на чело на моето величие. О

 

О Алилуя. От всичко се ощетих и всичко смятам за смет, за да придобия Христа и да се намеря в Него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,57-62

В онова време:

Когато Исус и учениците Му вървяха из пътя, рече Му някой:

„Господи, ще Те последвам, където и да идеш.“

Исус Му рече: „Лисиците имат леговища, и птиците небесни – гнезда; а Син Човечески няма де глава да подслони.

На друг пък каза: „Върви след Мене.“ А тоя рече: „Господи, позволи ми първом да отида и погреба баща си.“

Но Исус му каза: „Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай царството Божие.“

А друг един рече: „Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но първом ми позволи да се простя с домашните си.“

Но Исус му каза: „Никой, който е сложил ръката си върху ралото и погледва назад, не е годен за царството Божие.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.