XXVI седмица обикн. време – понеделник – год. II – 26о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Иов                  1,6-22

Един ден дойдоха синовете Божии да застанат пред Господа; между тях дойде и сатаната.

И рече Господ на Сатаната: „Отде дойде“?

А Сатаната отговори: „Ходих по земята и я обиколих.“

И Господ рече на Сатаната: „Обърна ли внимание върху моя раб Иов? Защото няма на земята такъв като него: човек непорочен, справедлив, богобоязлив и отбягващ злото.“

Сатаната отговори и рече: „Нима току-тъй Иов е богобоязлив? Не огради ли ти отвред него и къщата му и всичко, що той има? Ти благоволи делата на ръцете му, и стадата се ширят по земята: но я простри ръка и се допри до всичко, що е негово, ще ли Те благослови?“

И рече Господ на Сатаната: „Ето, всичко, що е негово, е в твоя ръка; само върху него ръка не простирай.“ И отиде си Сатаната от лицето Господне.

Един ден синовете и дъщерите на Иов ядеха и пиеха вино в къщата на първородния си брат. И ето, дохожда вестител при Иов и казва:

„Воловете ореха, и ослиците пасеха при тях, когато савейци нападнаха и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; и отървах се само аз, за да ти обадя“.

Докле още този говореше, дохожда друг и казва: „Огън Божи от небето падна, изгори овците и момците и ги погълна; отървах се само аз, за да ти обадя.“

Докле и този говореше, дохожда друг и казва: „Халдейци, стъкмени в три чети, нападнаха върху камилите и ги откараха, а момците с остър меч погубиха; отървах се само аз, за да ти обадя.“.

Докле и този говореше, дохожда друг и казва: „Синовете и дъщерите ти ядеха и пиеха вино в къщата на първородния си брат; и духна силен вятър откъм пустинята и обгърна четирите ъгъла на къщата; къщата се събори върху децата, и те умряха; отървах се само аз, да ти обадя.“

Тогава Иов стана, раздра горната си дреха, острига главата си и падна на земята, та се поклони, и рече: „Гол излязох от утробата на майка си, и гол ще се завърна. Господ даде, Господ взе; както беше угодно на Господа, тъй и стана, да бъде благословено името Госпо­дне“. Във всичко това Иов не съгреши и нищо неразумно не изрече за Бога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 16,1.2-3.6-7 (О: 6ав)

 

О Приклони ухото си към мене, чуй моите думи.

 

Чуй, Господи, правдата ми, послушай вика ми. Приеми молба от нелъжливи уста. О

 

От Твоето лице да излезе съд за мене; Твоите очи да погледнат. Ти изпита сърцето ми, споходи ме нощем, изкуси ме и нищо не намери. О

 

Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш; Приклони ухото си към мене, чуй моите думи. Яви чудната си милост Ти, който спасяваш от онези, които се противят на Твоята десница. О

 

О Алилуя. Син човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,46-50

В онова време:

Дойде на учениците мисъл кой от тях ще е по-голям.

А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си, и рече им: „Който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който Мене приеме, приема Онзи, който Ме е пратил; защо, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.“

А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас.
Исус му рече: „Не забранявайте; защото, който не е против вас, той е за вас.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.