XXVI седмица обикн. време – понеделник – год. I – 26о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Захария                  8,1-8

В онези дни:

Биде слово от Господа Саваот: „Тъй казва Господ Саваот: „Възревнувах за Сион с голяма ревност, и с голям гняв възревнувах за него.“

Тъй казва Господ Саваот: „Ще се обърна към Сион и ще живея в Йерусалим, и ще се нарича Йерусалим град на истината, и планината на Господа Саваот – планина на светинята.“

Тъй казва Господ Саваот: „Пак старци и бабички ще седят по улиците на Йерусалим, всеки с тояга в ръка поради дълбока старост. И улиците на тоя град ще се напълнят с момчета и момичета – които ще играят по улиците му.“

Тъй казва Господ Саваот: „Ако това в очите на останалия народ ще се покаже чудно в тези дни, нима то е чудно в моите очи?“ казва Господ Саваот.

Тъй казва Господ Саваот: „Ето, Аз ще спася моя народ от източната страна и от страната на заник слънце, и ще ги доведа, и те ще живеят в Йерусалим и ще бъдат мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 101,16-18.19-21.29 и 22-23 (О: 17)

 

О Господ съгради Сион, и се яви в славата Си.

 

Народите ще се убоят от името Ти, Господи, и всички земни царе – от Твоята слава; защото Господ съгради Сион, и се яви в славата Си. Погледна милостиво към молитвата на безпомощните и не презре молбата им. О

 

Ще се запише това за следващия род, и идещото поколение ще възхвали Господа. Защото Той надникна от светата си височина, от небесата Господ погледна на земята, за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта. О

 

Синовете на Твоите раби ще живеят и поколението им ще се утвърди пред Твоето лице: за да разгласят името Господне на Сион и хвалата Му в Йерусалим; когато се съберат народите, и царствата заедно да служат на Господа. О

 

О Алилуя. Син човечески дойде да служи, и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,46-50

В онова време:

Дойде на учениците мисъл кой от тях ще е по-голям.

А Исус, като видя мисълта на сърцето им, взе едно дете и го изправи до Себе Си, и рече им: „Който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който Мене приеме, приема Онзи, който Ме е пратил; защо, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.“

А Йоан продума и рече: Наставниче, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и му забранихме, защото не ходи с нас.
Исус му рече: „Не забранявайте; защото, който не е против вас, той е за вас.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.