XXVI седмица обикн. време – петък – год. II – 26о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Йов                  38,12-22; 39,33-35

Господ отговори на Йов из бурята и рече:

„Давал ли си ти някога през живота си заповед на утринта и посочвал ли си на зората мястото й, за да обгърне тя краищата на земята и да изтърси от нея нечестивците, за да се измени земята като глина под печат и да стане като разноцветно облекло, да се отнеме от нечестивците светлината и да се съкруши дръзката им ръка?

Слизал ли си в дълбочината морска и влизал ли си да изследваш бездната? Отваряли ли са се за тебе вратата на смъртта, и видял ли си ти вратата на смъртната сянка? Изгледал ли си ширината на земята? Разправи, ако знаеш всичко това. Де е пътят към жилището на светлината, и де е мястото на тъмата? Ти трябва да си стигал до границите й и знаеш пътеките към дома й. Ти знаеш това, защото тогава си бил роден, и броят на дните ти е твърде голям.

Отговори Йов на Господа и рече: „Ето, аз съм нищожен; какво ще Ти отговарям? Ръката си турям на устата си. Веднъж говорих – сега няма да отговарям; говорих дори два пъти, но повече няма.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 138,1-3.7-8.9-10.13-14ав (О: 24в)

 

О Насочи ме, Господи, във вечен път.

 

Господи, Ти си ме изпитал и знаеш, Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли: ходя ли, почивам ли – Ти ме окръжаваш. И всички мои пътища са на Тебе известни. О

 

Къде да отида от Твоя дух и от Твоето лице къде да побегна? Възлеза ли на небето – Ти си там; сляза ли в преизподнята – и там си Ти. О

 

Взема ли крилете на зората и се преселя накрай море, и там Твоята ръка ще ме поведе, и Твоята десница ще ме удържи. О

 

Защото Ти си устроил моята вътрешност и си ме изтъкал в майчината ми утроба. Славя Те, защото съм дивно устроен; дивни са Твоите дела.  О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцето си, но послушайте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,13-16

В онова време: Исус каза:

„Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсайдо! Защото, ако бяха станали в Тир и Сидон чудесата, които станаха у вас, те отдавна, седнали във вретище и в пепел, биха се покаяли. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко при съда, отколкото на вас.

И ти, Капернауме, нима ще се въздигнеш до небето? До ада ще се провалиш!

Който вас слуша. Мене слуша: и който вас презира, той и Мене презира; а който презира Мене, презира Оня, който ме е пратил.“

Това е слово Господне.

 пе

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.