XXVI седмица обикн. време – петък – год. I – 26о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Варух                1,15-22

У Господа, нашия Бог, е правдата, а у нас – срам по лицата, като днес, у всеки юдеин и у живеещите в Йерусалим, у царете ни и у князете ни, у свещениците ни, у пророците ни и у бащите ни, задето съгрешихме пред Господа, и Му се не покорявахме, и не слушахме гла­са на Господа нашия Бог, за да ходим според заповедите на Господа, който е дал пред лицето ни.

В онзи ден, в който Господ изведе отците ни из Египетската земя, и до днес ние бяхме непокорни пред Господа, нашия Бог, и не ни беше грижа, че не слушахме гласа Му; за това ни сполетяха бедствия и клетва – както днес – която Господ определи пред своя раб Мойсей в онзи ден, в който изведе бащите ни из Египетската земя, за да ни даде земя, в която тече мед и мляко. И не слушахме гласа на Господа, нашия Бог, във всички думи на пророците, които Той праща при нас, и ходехме всеки според мислите на своето зло сърце, служейки на други богове, вършейки зли дела пред очите на Господа, нашия Бог.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 78,1-2.3-5.8-9 (О: 9вс)

 

О Заради славата на името си, Господи, избави ни.

 

Боже, езичници дойдоха в Твоето наследие, оскверниха светия Твой храм, Йерусалим обърнаха на развалини. Труповете на Твоите раби предадоха за храна на птиците небесни, телата на Твоите светии – на земните зверове. О

 

Проляха кръвта им като вода около Йерусалим и нямаше кой да ги погребе. Станахме за присмех на съседите си, срам и поругание за околните си. Докога, Господи, ще се гневиш непрестанно? Докога ще пламти Твоята ревност като огън? О

 

Не ни спомняй греховете на нашите деди, скоро да ни изпреварят Твоите щедрости, защото сме много изтощени. О

 

Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на Твоето име, и избави ни; и прости ни греховете заради Твоето име! О

 

О Алилуя. Не ожесточавайте днес сърцето си, но послушайте гласа Господен. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              10,13-16

В онова време: Исус каза:

„Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсайдо! Защото, ако бяха станали в Тир и Сидон чудесата, които станаха у вас, те отдавна, седнали във вретище и в пепел, биха се покаяли. Но на Тир и Сидон ще бъде по-леко при съда, отколкото на вас.

И ти, Капернауме, нима ще се въздигнеш до небето? До ада ще се провалиш!

Който вас слуша. Мене слуша: и който вас презира, той и Мене презира; а който презира Мене, презира Оня, който ме е пратил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.