XXVI седмица обикн. време – вторник – год. II – 26о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Йов               3,1-3.11-17.20-23

Йов отвори уста и прокле деня си, и рече: „Да се провали денят, в който се родих, и нощта, в която рекоха: „Зачена се човек.“ Защо не съм умрял, когато съм се раждал? И не съм издъхнал, когато съм излизал от утробата? Защо са ме на колене приели? Защо ми е трябвало да суча гърди?

Сега щях да лежа и почивам; щях да спя; и щеше да ми бъде спокойно заедно с царе и съветници земни, които застройваха пустини за себе си, или с князе, които имаха злато и които пълнеха домовете си със сребро; или, като пометниче потулено, не щеше да ме има, както младенците, които не са видели светлина. Там беззаконниците престават да задават страх, и там почиват изнурените.

Защо даде на злочестника светлина, и живот – на огорчените душевно, които очакват смъртта, но я няма; които биха я изкопали по-охотно, отколкото имане, биха се зарадвали до възторг, биха се възхитили, че са намерили гроб? За какво е дадена светлина на човека, чийто път е закрит, и когото Бог е с мрак окръжил?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 87,2-3.4-5.6.7-8 (О: За)

 

О Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, Господи.

 

Господи, Боже на моето спасение, денем и нощем викам пред Тебе. Да влезе пред Твоето лице молитвата ми, наклони ухото си към молбата ми. О

 

Защото душата ми се насити на нещастия, и животът ми се приближи до преизподнята. Аз се сравнявам с онези, които слизат в гроб; станах като човек без сила. О

 

Хвърлен между мъртвите, като убитите, които лежат в гроба; за които Ти вече си не спомняш и които са отблъснати от Твоята ръка. О

 

Ти ме сложи в подземен ров, в мрак, в бездна. Натегна върху ми Твоята ярост, и с всичките си вълни Ти ме порази. О

 

О Алилуя. Син човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,51-56

Когато се приближаваха дните да бъде взет от света, Той с решителност се запъти към Йерусалим. И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самарианско, за да приготвят за Него;

но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.

Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?“

Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете от какъв дух сте вие. Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.“

И отидоха в друго село.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.