XXVI седмица обикн. време – вторник – год. I – 26о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Захария                  8,20-23

Тъй казва Господ Саваот:

„Още ще дохождат народи и жители от много градове, и ще отидат жителите на един град при жителите на друг град и ще кажат:

„Да идем да се молим пред лицето на Господа и да потърсим Господа Саваот; и всеки ще каже: Ще отида и аз.“ И ще дохождат много племена и силни народи, за да търсят Господа Саваот в Йерусалим и да се помолят пред лицето на Господа.“

Тъй казва Господ Саваот:

„В онези дни ще се уловят десет души от всички разноезични народи, ще се уловят за полата на юдеин и ще кажат: „Ние ще дойдем с тебе, защото чухме, че Бог е с вас.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 86,1-3.4-5.6-7 (O: Зах 8,23)

 

О Бог е с нас.

 

Основите му са на свети планини; Господ обича портите Сионски повече от всички селища на Яков. Граде Божи, славни работи се разправят за тебе. О

 

Ще напомня на онези, които ме знаят, за Раав и Вавилон; Ето, Филистимци и Тир с Етиопия ще кажат: Еди-кой си се там роди. А за Сион ще казват: „Този и този мъж се роди в него, и сам Всевишният го укрепи.“ О

 

Когато се преброяват народите Господ ще напише: „Еди-кой си там се роди.“ И които пеят и кои свирят, повтарят: „Всичките ми извори са в тебе.“ О

 

О Алилуя. Син човечески дойде да служи и даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,51-56

Когато се приближаваха дните да бъде взет от света, Той с решителност се запъти към Йерусалим. И изпрати пред Себе Си вестители; те отидоха и влязоха в едно село самарианско, за да приготвят за Него;

но там Го не приеха, защото имаше вид на пътник за Йерусалим.

Като видяха това учениците Му Яков и Иван, рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да го изтреби, както и Илия направи?“

Но Той, като се обърна към тях, смъмри ги и рече: „Не знаете от какъв дух сте вие. Син човечески дойде, не за да погуби човешки души, а да спаси.“

И отидоха в друго село.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.