XXVI седмица обикновено време – неделя год. В – 26огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа                      11,25-29

В онези дни:

И Господ слезе в облак и говори с Мойсей, и взе от духа, който бе върху му, и даде на седемдесетте мъже старейшини. И когато слезе върху тях духът, те наченаха да пророчествуват, но сетне престанаха. Двама от мъжете бяха останали в стана, името на единия беше Елдад, а на другия – Медад; но и върху тях беше слязъл духът; те бяха между записаните, само че не излизаха при скинията.

Когато Те пророчествуваха в стана, притече се един юноша и яви на Мойсей и каза: „Елдад и Медад пророчествуват в стана.“ В отговор на това Исус, син Навинов, служител на Мойсей, един от неговите избрани, рече: „Господарю мой, Мойсее! Забрани им!“ Но Мойсей му рече: „Нима завиждаш заради мене? О, да бяха всички от народа Господен пророци, и да им пратеше Господ Своя Дух?“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 18,8.10-12-13.14 (О: 9а)

 

О Господните повеления са праведни – веселят сърцето.

 

Законът на Господа е съвършен – укрепява душата, откровението Господне е верно – простите прави мъдри. O

 

Страхът Господен е чист – пребъдва навеки. Съдбите господни са истина – всички са праведни. О

 

И Твоят раб бива опазван от тях, в тяхното спазване е великата награда. Кой ще съгледа своите грешки? От моите тайни грехове ме очисти. О

 

И от умишлените удържи раба си, за да ме не обладаят. Тогава аз ще бъда непорочен и чист от голямо развращение О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Яков Апостол                          5,1-6

Дойдете сега вие, богатите, плачете и ридайте за бедите, които идват между вас. Богатството ви изгни и дрехите ви молци изядоха. Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни.

Ето заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваот. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение. Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Твоето слово. Господи, е истина; освети ни с истината. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              9,37-42.44.46-47

В онова време:

Йоан каза на Исуса: „Учителю, видяхме един човек, който в Твое име изгонваше бесове, а не върви след нас; и му запретихме.“

А Исус им рече: „Не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в Мое име, не ще може наскоро да Ме злослови. Защото, който не е против вас, той е за вас.“

И който ви напои с чаша вода в Мое име, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си.

А който съблазни едного от тия малките, които вярват в Мене, за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето.

И ако те съблазнява ръката ти, отсечи я: по-добре е за тебе без ръка да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце, и да отидеш в геената, в неугасимия огън. И ако те съблазнява ногата ти, отсечи я: по-добре е за тебе, хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две нозе, и да бъдеш хвърлен в геената, в неугасимия огън. И ако те съблазнява окото ти, извади го: по-добре е за тебе с едно око да влезеш в царството Божие, отколкото да имаш две очи, и да бъдеш хвърлен в огнената геена, дето червеят им не умира, и огънят не угасва.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.