XXVI седмица обикновено време – неделя год. А – 26огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Пророк Иезекиил                      18,25-28

Тъй казва Господ:

„Вие казвате: Не е прав пътя Господен. Послушайте, доме Из-раилев! Моят ли път не е прав? Не са ли вашите пътища неправи? Ако праведник отстъпва от правдата си и върши беззаконие и затова умира, той умира поради беззаконието, що е извършил.

И беззаконник, ако се обръща от беззаконието си, що е вършил и извършва съд и правда, ще върне душата си към живот. Защото той е видял и се е отвърнал от всички свои престъпления, каквито е вършил;

той ще бъде жив, не ще умре.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24, 4 вс.6-7.8-9 (О: 6а)

 

О Спомни си Твоите щедрости, Господи!

 

Покажи ми. Господи, Твоите пътища, и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение, на Тебе се надявам всеки ден. O

 

Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века. Греховете на младостта ми и престъпленията ми не си спомняй; по милостта си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи. О

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя; насочва крот­ките към правда и учи смирените на своите пътища. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни                          2,1-11

Братя:

Ако има някаква утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състра­дание, направете пълна радостта ми: имайте едни мисли, като имате една и съща любов, и бъдете единодушни и единомислени; нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смирено-мъдрие смятайте един другиго за по-горен от себе си. Не се грижете всеки само за себе си, но и за другите.

Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито е имал Исус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ, и Аз ги познавам, и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              21,28-32

В онова време: Исус каза на първосвещениците и старейте наро­дни:

„Как ви се струва? Един човек имаше двама сина, и отиде той при първия и каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми.“ Но той отгово­ри и рече: „Не искам.“ А после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Тоя отговори и рече: „Ще ида, господарю мой“, ала не отиде. Кой от двамата изпълни бащината воля?“

Отговарят Му: „Първият.“

Исус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците пре­варват ви в царството Божие. Защото дойде при вас Иван по пътя на праведността, и вие му не повярвахте; а митарите и блудниците му повярваха; вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.