XXVI седмица обикновено време – неделя год. С – 26огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXVI седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Амос                         6,1а.4-7

Тъй казва всемогъщият Бог:

„Горко на безгрижните в Сион и на надяващите се на планината Самарийска; които лежите на одрове от слонова кост и се обтягате на леглата си, ядете най-добри овни от стадото и телета от тлъсто пасбище, пеете под звука на гусли, мислейки, че владеете свиралото като Давид, пиете вино от чаши, мажете се с най-добри мазила и не ви боли сърце за злополуката на Йосиф. Затова сега те ще отидат в плен начело на пленниците, и ще се свърши ликуването на изнежените.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145,7.8-9а.9вс-10 (О: 2а)

 

О Хвали, душо моя. Господа.

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни. Господ отпуща затворници. O

 

Господ отваря очите на слепи. Господ изправя прегърбени, Господ обича праведни. Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивеца проваля. Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                          6,11-16

Ти, човече Божи, бягай от тия неща и стреми се към правда, благочестие, вяра, любов, търпение и кротост. Подвизавай се с добрия подвиг на вярата: дръж се о вечния живот, за който ти биде и повикан и изповяда доброто изповедание пред много свидетели.

Наръчвам ти пред Бога, който всичко животвори и пред Исуса Христа, който засвидетелствува доброто изповедание пред Понтия Пилата, да спазиш заповедта чиста, безукорна, дори до явяването на нашия Господ Исус Христос, което, кога му дойде време, ще открие блажения и едничък Властител, Цар на царете и Господар на господаруващите, който е едничък безсмъртен и живее в непристъпна светлина, когото никой от човеците не е видял, нито може да види. Нему чест и владичество во веки. Амин.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Исус Христос стана беден, бидейки богат, за да се обогатите вие чрез Неговата бедност. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              16,19-31

В онова време: Исус каза на фарисеите:

„Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво. Имаше тъй също един сиромах на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпеите му. Умря сиромахът и занесоха го Ангели в лоното Авраамово; умря и богаташът и го погребаха.

И в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му; и като извика, рече: „Отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазар да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.“

Авраам пък рече: „Чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар – злото; сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен това между нас и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат да преминат от тук при вас, да не могат, тъй също и от там към нас, да не преминават.“

А той рече: „Моля ти се тогава, Отче, прати го в бащината ми къща, защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката.“

Авраам му рече: „Имат Мойсей и пророците: нека ги слушат.“ А той рече: „Не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят.“

Тогава Авраам му рече: „Ако Мойсей и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.