XXV седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 25о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Кохелет                  1,2-11

Суета на суетите, казва Еклесиаст; суета на суетите – всичко е суета. Каква полза за човека от всичките му трудове, с които се труди под слънцето? Род прехожда и род дохожда, а земята пребъдва до века. Слънце изгрява, и слънце залязва и бърза към мястото си, дето изгрява. Вятър вее към юг и отива към север, върти се, върти се в своя път и пак почва своите кръгообръщения.

Всички реки текат в морето, но морето се не препълва: те отново се връщат към онова място, отдето реки текат, за да текат пак.

За всяка работа се иска труд; човек не може всичко да изкаже;

Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави – няма нищо ново под слънцето.

Случва се да казват за нещо: „Виж, на, това е ново“, но това е било през вековете, що са били преди нас. Няма спомен за миналото; па и за това, що има да стане, няма да остане спомен у онези, които бъдат отпосле.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 89,3-4.5-6.12-13.14 и 17 (О:1)

 

О Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.

 

Ти връщаш човека в тление, и казваш: „Върнете се, синове човечески!“ Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е преминал, и като една стража през нощта. О

 

Ти като с порой ги завличаш; те са като сън, като трева, която сутрин пониква: сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва. О

 

Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! До кога? Смили се над Твоите раби. О

 

Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни. И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,7-9

В онова време:

Ирод, четвъртовластник, чу за всичко, що вършеше Исус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Иван е възкръснал от мъртвите; други пък – че Илия се явил, а някои – че един от старовремските пророци е възкръснал.

И рече Ирод: „Иван аз обезглавих; Кой пък ще да е тоя, за когото слушам такива неща?“ И търсеше случай да го види.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.