XXV седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 25о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Агей                  1,1-8

През втората година на цар Дарий, в шестия месец на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агей кам Зоровавел, син Са-латиилев, управител на Юдея, и към Исус, син Йоседеков, велик иерей:

„Тъй рече Господ Саваот: този народ казва: „Не е дошло още време, не е време да се строи дом Господен.“

И биде слово Господне чрез пророк Агей: „А за самите вас време ли е да живеете в своите украсени домове, когато този дом е запустял? Затова сега тъй казва Господ Саваот: „Обърнете сърцето си върху вашите пътища. Вие сеете много, а събирате малко; ядете, но се не насищате; обличате се, а се не стопляте; онзи, който изработва заплата, изработва за пробита кесия. Тъй казва Господ Саваот: „Обърнете сърцето си върху пътищата си. Възлезте на планината, носете дървета и стройте храм; и Аз ще благоволя към него и ще се прославя“ казва Господ.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 149,1-2.3-4.5-6а. и 9в (О: 4а)

 

О Велик си, Господи, на веки.

 

Пейте на Господа песен нова; хвала на Него в събранието на светиите. Да се весели Израил за своя Създател, и синовете на Сион да се радват за своя Цар. О

 

Да хвалят името Му с хора, с тимпан и гусли да Му пеят. Защото Господ благоволи към Своя народ, прославя смирените със спасение. О

 

Вижте, прочее, какво направи с нас, прославяйте Го със страх и трепет, превъзнасяйте царя на вековете във вашите дела. О

 

Да тържествуват светиите в слава, да се радват в почивката си. Славословия към Бога да бъдат в устата ми. 9 Тази чест е за всички Негови светии. О

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,7-9

В онова време:

Ирод, четвъртовластник, чу за всичко, що вършеше Исус, и недоумяваше, понеже едни казваха, че Иван е възкръснал от мъртвите; други пък – че Илия се явил, а някои – че един от старовремските пророци е възкръснал.

И рече Ирод: „Иван аз обезглавих; Кой пък ще да е тоя, за когото слушам такива неща?“ И търсеше случай да го види.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.