XXV седмица обикн. време – събота – год. II – 25о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Кохелет                  11, 9-12,8

Весели се в младостта си, момко, и сърцето ти да вкусва радост през дните на твоята младост; и ходи, където ти сърце тегли и дето ти очи видят: само знай, че за всичко това Бог ще те изведе на съд. Пъди скръбта от сърцето си и отклонявай злото от тялото си, защото детинство и младост са суета.

Помни твоя Създател през дните на младостта си, докле не са дошли тежки дни и не са настанали години, за които ще казваш: „Няма за мене наслада в тях; докле слънце, светлина, месечина, и звезди не са потъмнели, и не са дошили пак черни облаци след дъжд; докле не е настъпил онзи ден, когато къщните пазачи затреперят и силните мъже се прегънат; когато се помрачат онези, които през прозорец гледат;

когато пътните врати започнат да се затварят; когато замлъкне шумът на хромелите и човек почне да става по гласа на петела, и дъщерите – певици замлъкнат.

Когато висините ще бъдат за тях страшни, и по пътя ще има ужаси.

Когато разцъфти миндалът, и скакалецът стане тежък, и каперсът се пръсне; защото човек отива във вечния дом, и оплаквачите са готови да го обкръжават по улицата.

Докле не се скъса сребърната верижка, и не се съдере златната превръзка, и не се строши стомната при извора, и не падне колелото на кладенеца. И ще се върне пръстта в земята, каквото си е била, а духът ще се върне при Бога, който го е дал.

Суета на суетите, казва Еклесиаст, и всичко е суета.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 89, 3-4.5-6.12-13. 14 и 17 (О:1)

 

О Господ ще ни пази като пастир стадото си.

 

Ти връщаш човека в тлението: и казваш: „Върнете се, синове човешки!“ Защото през Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е преминал, и като една стража през нощта. О

 

Ти като с порой ги завличаш, те са като сън, като трева, която сутрин пониква, сутрин цъфти и се зеленее, а вечер клюмва и изсъхва. О

 

Научи ни тъй да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Обърни се, Господи! До кога? Смили се над Твоите раби. О

 

Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и ще се веселим през всичките си дни, И да бъде благословението на Господа, нашия Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, а озари живота чрез Благовестието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,44в-45

В онова време:

Когато всички се чудеха за Неговите дела. Той каза на учениците Си: „Задръжте здраво в паметта си тези думи: „Син човечески ще бъде предаден в ръцете на човеците!“

Но те не разбраха тези думи; те останаха тъй скрити за тях, че не можаха да ги схванат, а се бояха да попитат за тях.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.