XXV седмица обикн. време – събота – год. I – 25о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Захария                  2,1-5.10-11а

Подигнах очи и видях: и ето, един мъж, който имаше в ръка зем-лемерна връв; и аз попитах: „Къде отиваш?“ Той ми рече: „Да измеря Йерусалим, за да видя, каква е ширината му и каква му е дължината.“

И ето Ангелът, който говореше с мене, излиза, а друг Ангел идеше насреща му, и той рече на този: „Иди по-скоро, кажи на този момък:

Йерусалим ще засели околностите поради многото човеци и добитък в него.“ „И Аз ще му бъда, казва Господ, огнена стена около него и ще се прославя всред него.“

„Ликувай и весели се, дъще Сионова, защото ето, Аз ще дойда и ще се поселя посред тебе, казва Господ. И ще прибегнат към Господа всички народи в онзи ден и ще станат Негов народ и Той ще се посели всред тебе.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Иер 31,10.11-12а (О: 10д)

 

О Господ ще ни пази като пастир стадото си.

 

Чуйте, народи, словото Господне, и разгласяйте по далечните острови и речете: „Който разпиля Израил, Той и ще го събере, и ще го пази като пастир стадото си.“ О

 

Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на по-силння от него, и те ще дойдат и ще тържествуват па Сионските височини, и ще стекат към благата Господни. О

 

Тогава девица ще се весели на хорото, и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръб. О

 

О Алилуя. Нашият Спасител Исус Христос унищожи смъртта, а озари живота чрез Благовестието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,44в-45

В онова време:

Когато всички се чудеха за Неговите дела. Той каза на учениците Си: „Задръжте здраво в паметта си тези думи: „Син човечески ще бъде предаден в ръцете на човеците!“

Но те не разбраха тези думи; те останаха тъй скрити за тях, че не можаха да ги схванат, а се бояха да попитат за тях.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.