XXV седмица обикн. време – сряда – год. II – 25о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Притчи                        30,5-9

Всяка дума от Бога е чиста; Той е щит за онзи, който се на Него уповава. Не притуряй към думите Му нищо, за да те не изобличи и да не излезеш лъжец.

За две неща Те моля: не ми отказвай преди да умра: суета и лъжа отдалечи от мене; сиромашия и богатство не ми давай: храни ме само с насъщния хляб; да не би, като се преситя, да се отрека от Тебе и да кажа: „Кой е Господ?“ И да не би, като осиромашея, да почна да крада и да употребявам името на моя Бог напразно.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,29.72.89.101.104.163.(0: 105а)

 

О Твоето слово е светило за нозете ми, Господи.

 

Отдалечи от мене пътя на лъжата, и ми дай Твоя закон. Законът на Твоите уста е за мене по-добър от хиляда късове сребро и злато. О

 

Твоето слово, Гсподи, е навеки утвърдено на небесата. Удържам нозете си от всеки лош път, за да пазя Твоето слово. О

 

Чрез Твоите заповеди съм вразумен, затова мразя всеки лъжлив път. Мразя лъжата и се гнуся от нея, а Твоят закон обичам. О

 

О Алилуя. Наближи царството небесно, разкайте се и вярвайте в Евангелието.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,1-6

В онова време:

Исус повика дванадесетте апостоли при Себе Си и даде им села и власт над всички бесове, и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват царството Божие и да изцеряват болни.

И рече им: „Нищо не си вземайте за по път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи; и в която къща влезете, там оставайте, и оттам потегляйте на път; и ако някой ви не приемат, като излезете от оня град, отърсете и праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.

Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.