XXV седмица обикн. време – сряда – год. I – 25о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Ездра                        9,5-9

През време на вечерната жертва аз, Ездра, станах от място на моето тъгуване и с раздрана долна и горна дреха паднах на колене и прострях ръце към Господа, моя Бог, и казах:

„Боже мой, страх ме е и срам ме е да подигна лице към Тебе, Боже мой, защото беззаконията ни се натрупаха до над гравата, и вината ми нарастна до небесата. От бедните на отците ни до днес ние сме в голяма вина, и поради нашите беззакония бидохме предадени ние, царете ни, свещениците ни – в ръцете на другоземни царе, на меч, в плен, на разграбване и похула, както и е сега.

И ето, след малко време, ни се дарува милост от Господа, нашия Бог, който остави у нас неколцина оцелели и ни даде да се утвърдим в мястото на светинята Му; просвети ни очите нашия Бог и ни даде да се съживим малко в робството си. Ние сме роби, но и в робството ни нашият Бог не ни остави. Той наведе към нас милостта на персийските царе, да ни дадат да се съживим, да въздигнем дома на нашия Бог, да го подновим от развалините му, и дадоха ни ограда в Юдея и в Йерусалим.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Тов 13, 2.4.6.7.8.(O: 1в)

 

О Велик си, Господи, на веки.

 

Защото Ти наказваш и милваш, сваляш до ада и издигаш, и няма никой, който би избягал от ръката Ти. О

 

Защото Той ви разпръсна между езичниците, които не Го познават, за да възвестявате величието Му и сторите да Го познаят, понеже няма друг Бог всемогъщ, освен Него. О

 

Вижте, прочее, какво направи с нас, прославяйте Го със страх и трепет, превъзнасяйте царя на вековете във вашите дела. О

 

Аз Го прославям в земята на моето пленничество, защото Той показа величието си на народ от грешници. О

 

Обърнете се, грешници, и вършете правда пред Бога, и може би Той ще ви стори милост. О

 

О Алилуя. Наближи царството небесно, разкайте се и вярвайте в Евангелието.  О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,1-6

В онова време:

Исус повика дванадесетте апостоли при Себе Си и даде им села и власт над всички бесове, и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват царството Божие и да изцеряват болни.

И рече им: „Нищо не си вземайте за по път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи; и в която къща влезете, там оставайте, и оттам потегляйте на път; и ако някой ви не приемат, като излезете от оня град, отърсете и праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.

Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.