XXV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 25о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Притчи                        3,27-34

Сине мой: Не отказвай да сториш добро на онзи, който се нуждае, когато ръката ти има сила да го стори; не казвай на приятеля си: „Иди си и дойди пак, и утре ще ти дам“, когато имаш пред себе си.

Не крой зло против ближния си, когато с доверие живее при тебе;

не сваждай се с човека без причина, когато не ти е сторил зло. Да ти се не ревне човек, който постъпва насилствено, и не избирай ни един от пътищата му.

Защото Господ се гнуси от развратния, и с праведните има общение. Проклятие Господне е върху дома на нечестивия, а жилището на благочестивите Бог благославя. Мъдрите ще наследят слава, а глупците – безславие.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 14,2-3ав.3сд-4ав.5 (О: срв 1в)

 

О Праведният ще обитава на Твоята света планина. Господи.

 

Онзи, който ходи непорочно, върши правда и в сърце си говори истина, който не клевети с езика си. О

 

Не прави зло на приятеля си, и не понася хули за ближния си. Онзи, в чиито очи е презрян отхвърленият, но който слави онези, които се боят от Господа. О

 

Който не дава парите си с лихва, и не приема дарове против невинния. Който постъпва тъй, няма да се поклати на веки. О

 

О Алилуя. Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец!   О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,16-18

В онова време: Исус каза на учениците Си:

Никой не пали светило и го захлупва със съд, нито го слага под одър, а го поставя на светилник, та всички, които влизат, да виждат светлината. Понеже няма нищо скрито, което да не стане явно, нито пък тайно, което да не стане известно и да не излезе наяве.

Внимавайте, прочее, как слушате: понеже, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.