XXV седмица обикн. време – понеделник – год. I – 25о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Ездра                        1,1-6

В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни словото Господне от устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кир, персийски цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено:

„Тъй говори Кир, цар персийски: „Господ, Бог небесни, ми даде всички земни царства и ми заповяда да Му съградя дом в Йерусалим, що е в Юдея. Който между всички вас е от неговия род – неговият Бог да бъде с него – нека иде в Йерусалим, що е в Юдея, и да гради дом на Господа, Бога Израилев, на онзи Бог, който е в Йерусалим. А всички, които са останали по всички места, дето той и да живее, нека му помогнат жителите на онова място със сребро, със злато, с друг имот, с добитък и доброволни приноси за Божия дом, що е в Йерусалим.“

Тогава станаха отценачалниците Юдини и Вениаминови, свещениците и левитите, всеки, чийто дух бе възбудил Бог, да идат да градят със сребърни съдове, със злато, с друг имот и с добитък и със скъпи вещи, освен доброволните приноси за храма.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 125, 1-2ав. 2сд-3. 4-5.6 (О: 3а)

 

О Велико нещо извърши Господ над нас.

 

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме: тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни – с пение. О

 

Тогава между народите се говореше: „Велико нещо извърши Господ над тях!“ Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радвахме. О

 

Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг. Които са сяли със сълзи, ще жънат с радост. О

 

Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. О

 

О Алилуя. Тъй да свети вашата светлина пред човеците, за да видят добрите ви дела и да прославят вашия небесен Отец!   О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              8,16-18

В онова време: Исус каза на учениците Си:

Никой не пали светило и го захлупва със съд, нито го слага под одър, а го поставя на светилник, та всички, които влизат, да виждат светлината. Понеже няма нищо скрито, което да не стане явно, нито пък тайно, което да не стане известно и да не излезе наяве.

Внимавайте, прочее, как слушате: понеже, който има, ще му се даде, а който няма, ще му се отнеме и това, що мисли, че има.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.