XXV седмица обикн. време – петък – год. II – 25о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Кохелет                  3,1-11

Всичко си има време, време за всяка работа под небето. Време да се родиш и време да умреш; време да садиш и време да скубиш насаденото; време да убиваш и време да лекуваш; време да събаряш и време да съграждаш; време да плачеш и време да се смееш; време да тъгуваш и време да играеш; време да разхвърляш камъни и време да събираш камъни; време да прегръщаш и време да избягваш прегръдки; време да търсиш и време да губиш; време да къташ и време да пилееш, време да раздираш и време да съшиваш; време да мълчиш и време да говориш; време да обичаш и време да мразиш; време за война и време за мир.

Каква полза има работещият от онова, над което се труди? Видях тази грижа, що Бог е дал на синовете човешки, за да се упражняват в това.

Всичко Той е направил да бъде хубаво във свое време, и вложил вечността в сърцето им, макар човек да не постига от начало до край делата, които Бог върши.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 143,1а и 2авс. 3-4 (О: 1а)

 

О Благословен Господ, моя твърдина.

 

Благословен Господ, моя твърдина, мое прибежище и мой Избавител, моя милост и моя ограда; мой щит, и аз на Него се уповавам. О

 

Господи, що е човек, та го зачиташ, и син човешки, та обръщаш върху него внимание? Човек е като дъх; дните му – като преклонна сянка. О

 

О Алилуя. Син Човечески дойде да служи, п даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,18-22

И случи се веднъж, когато Исус се молеше насаме, и учениците бяха с Него, Той ги попита : „За кого ме мисли народът?“

Те отговориха и рекоха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал.“

Той ги попита: „А вие за кого Ме мислите?“

Петър отговори и рече: „За Христа Божи.“

Но Той строго им заповяда, никому да не говорят за това, като каза: „Че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.“

Това е слово Господне.

 пе

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.