XXV седмица обикн. време – петък – год. I – 25о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

XXV седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Агей                  2,1-10

През втората година на цар Дарий, на седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агей: „Кажи на Зоровавел, син Салатиилев, управител на Юдея, и на Исус, син Йоседеков, велик иерей, и на остатъка от народа: „Кой остана между нас, кой е видял този дом в предишната му слава, и какъв го вие виждате сега? Не е ли той във вашите очи като да е нищо? Но ободри се сега, Зоровавел, казва Господ, ободри се, Исусе, сине Йоседеков, велики иерее! Ободри се, цели народе на тази земя, казва Господ, и работете, защото Аз съм с вас, казва Господ Саваот. Моят завет, който сключих с вас, когато излязохте из Египет, и Моят Дух пребъдва всред вас: „Не бойте се!“

Защото тъй казва Господ Саваот: „Още един път, и ето, скоро ще бъде – ще потреса небе и земя, море и суша; ще потреса всички народи, и ще дойде желаният от всички народи, ще изпълня този дом със слава, казва Господ Саваот. Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ Саваот. Славата на този последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Саваот; на това място ще дам мир, казва Господ Саваот.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 42, 1.2.3.4.(O: срв 5вс )

 

О Уповавай се на Бога; ще славя Него, Моя Спасител и Моя Бог.

 

Съди ме, Боже, и застъпи се в тъжбата ми с моя не добър народ; избави ме от лукав и несправедлив човек. О

 

Защото Ти си Бог на моята сила; Защо си ме отхвърли? и защо ходя натъжен от обидите на врага? О

 

Прати Твоята светлина и Твоята истина; да ме водят и доведат на Твоята света планина и в Твоите обиталища, О

 

Ще се приближа до Божия жертвеник, до Бога на радостта и на моето веселие. И на гусли ще Те славя, Боже, Боже мой.  О

 

О Алилуя. Син Човечески дойде да служи, п даде душата си откуп за мнозина. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              9,18-22

И случи се веднъж, когато Исус се молеше насаме, и учениците бяха с Него, Той ги попита : „За кого ме мисли народът?“

Те отговориха и рекоха: „Едни за Иван Кръстителя, други за Илия, други пък мислят, че един от старовремските пророци е възкръснал.“

Той ги попита: „А вие за кого Ме мислите?“

Петър отговори и рече: „За Христа Божи.“

Но Той строго им заповяда, никому да не говорят за това, като каза: „Че Син Човечески трябва много да пострада, да бъде убит и на третия ден да възкръсне.“

Това е слово Господне.

 пе

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.